);
Breaking News

U PETAK SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA BOR

Sednica Opštinskog veća Bor održaće se 17. decembra, a glavna tačka dnevnog reda je predlog budžeta za 2011. godinu.

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o budžetu opštine Bor za 2011. godinu;

2. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

3. Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine;

4. Predlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bor;

5. Predlog Zaključka o povlačenju Zaključka broj: 56-6/2010-IV od 02.11.2010. godine;

6. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Kancelarije za mlade;

7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju autobuskih stajališta u linijskom saobraćaju na

teritoriji opštine Bor;

8. Predlog Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje;

9. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Opštine Bor za 2011. godinu;

10. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacije regionalne komunalne deponije na teritoriji opštine Bor;

11. Predlog Odluke o prodaji mašine za termooblikovanje plastičnih folija marke Limpir-hk8g;

12. Predlog Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JP “Direkcija za izgradnju Bora“ u Boru;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća “3. oktobar“ u Boru;

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „ŠRIF“ Bor za 2010. godinu;

16. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ “Dušan Radović“ u Boru;

17. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ “Dušan Radović“ u Boru;

18. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “Vuk Karadžić“ u Boru;

19. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Vuk Karadžić“ u Boru;

20. Predlog Rešenja o razrešenju direktora JP “Bogovina“ Bor;

21. Predlog Rešenja o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima;

22. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu;

23. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje sukoba nadležnosti;

24. Predlog Rešenja o otvaranju Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !