);

СУТРА СЕДНИЦА СО БОР

Главна тема одборничке расправе биће предлог буџета за 2011.годину и ценовник нових комуналних такси

Седница СО Бор одржаће се 24. децембра 2010. године (петак), са почетком у 09,00 сати, у згради општине Бор – сала број 2.

За седницу се предлаже  дневни ред:

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику

Скупштине општине Бор;

2. Предлог Одлуке о буџету општине Бор за 2011. годину;

3. Предлог Одлуке о измени Одлуке         о локалним комуналним таксама;

4. Предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање

животне средине;

5. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о организацији

Општинске управе Општине Бор;

6. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту;

7. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о образовању

Канцеларије за младе;

8. Предлог Одлуке о изменама и допунaмa Одлуке о утврђивању

аутобуских стајалишта у линијском саобраћају на

територији општине Бор;

9. Предлог Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање;

10. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за

запошљавање Општине Бор за 2011. годину;

11. Предлог Одлуке о продаји машине за термообликовање

пластичних фолија марке Limpir-hk8g;

12. Предлог Решења о образовању Oпштинског штаба

за ванредне ситуације;

13. Предлог Решења о давању сагласности на Статут

ЈП “Дирекција за изградњу Бора“ у Бору;

14. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни

Статута Јавног комуналног предузећа “3. октобар“ у Бору;

15. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени

Програма пословања ЈП „ШРИФ“ Бор за 2010. годину;

16. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора

ОШ “Душан Радовић“ у Бору;

17. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора

ОШ “Душан Радовић“ у Бору;

18. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора

ОШ “Вук Караџић“ у Бору;

19. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора

ОШ “Вук Караџић“ у Бору;

20. Предлог Решења о разрешењу директора ЈП “Боговина“ Бор.

Материјал се прилаже уз позив.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености, јавите Служби за скупштинске послове на телефон 423-255 локал 146.

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !