);

ZAHTEVI I ZAKLJUČCI ZBORA MEŠTANA SELA KRIVELJ POVODOM ŠIRENJA EKSPLATACIONIH GRANICA POVRŠINSKOG KOPA RUDNIKA “VELIKI KRIVELJ”

MINISTARSRSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE, PETAR ŠKUNDRIĆ

MINISTARSTVU EKONOMIJE I REG,RAZVOJA, MLAĐAN DINKIĆ

MINISTARSTVU  ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLAN, OLIVER DULIĆ

DIREKTORU  RTB BOR , BLAGOJE SPASKOVSKI

U Krivelju je 9.1.2011,god. održan zbor meštana Krivelja kome su prisustvovali predstavnici RBB-a, predstavnici saveta  MZ Krivelj I Ekološkog saveza Ekoagenda 7/1935.

Na samom početku zbora meštani Krivelja su iskazali veliko nezadovoljstvo odnosom RTB-a prema postojećem stanju koje je odraz neodgovornog nasleđenog odnosa od pre trideset godina kada su na imanjima ovdašnjih meštana počeli rudarski radovi RBB-a .

Meštani su ukazali na sledeće činjenice  koje su osnova opravdanog nezadovoljstva:

–         Prostorni plan posebne namene iz 1993. godine,kojim je regulisana  granica eksolatacione zone u kojoj se odvija eksplatacija rude, granica sanitarne zone iz koje se moraju iseliti  sva domaćinstva i granica monitoring zone u kojoj se prate uticaji rudarskih aktivnosti odavno ne odgovara realnom stanju.

–         Mimo prostornog plana  i odobrenja meštana pomerena je granica eksplatacione  zone, a sa njome logično se pomeraju i granice sanitarne i monitoring zone.

–         Nisu eksproprisani svi objekti iz sanitarne zone,nisu izvršene sve preuzete obaveze RBB-a prema    meštanima čija su domaćinstva  raseljena.

–          Nastala je i dalje se odvija ogromna ekološka šteta koja se manifestuje kroz uništenu Kriveljsku reku punu bakarsulfata i ostalih štetnih elemenata i njihovih jedinjenja , zagađene potoke i izvore pijaće vode,prašine sa kopova pune gasa radona čijim se  raspadanjem olobađa zračenje štetno za disajne organe,barutne gasove oslobođene prilikom miniranja,buku prilikom miniranja,konstantnu buku rudarskih mašina,izduvne gasove rudarskih mašina,potrese i vibracije usled svakodnevnih miniranja ,prašinu sa jalovišta a  na kraju treba spomenuti i topionički dim koji sve češće pravi štetu.Sve navedeno ostavlja trajne i štetne posledice po živi svet sela Krivelja  a bez jasnog i ponuđenog rešenja.

–         Trenutno najveću vidljivu štetu na  objektima čine potresi usled miniranja koji su rastresli sve objekte  u Krivelju  ne poštedevši ni crkvu jednu od najstabilnijih građevina.,te se po ovom pitanju zahteva  hitan izlazak mešovite komisije radi procene,nadoknade i saniranja štete,

–         Otkupna cena zemljišta za eksproprijaciju je krajnje ponižavajuća,jer za hektar  eksproprisanog zemljišta seljak ne može da kupi ni par ari privatne zemlje i na taj način od poljoprivrednog proizvođača stvaramo socijalni slučaj.U rešavanju ovog problema trebalo bi da se uključi ministarstvo finansija i pomogne dodatnim sredstvima otkup zemlje po znatno višim cenama.

–          Obaveza RTB-a zapošljavanja omladine iz Krivelja  ,jer je rudnik ušo u centar  sela , bašte  i njive meštana, a opkoljeni  su još i rudnikom Cerovo  i kamenolomom ,Kriveljski Kamen.  flotacijama i odlagalištima raskrivke.

Ovakav sled događaja zahteva novi prostorni plan,u kojem će biti ucrtane nove granice  eksplatacione,sanitarne i monitoring zone a koje svakako  obuhvataju i preseljenje još nekih domaćinstva.

Zbog kontinuiteta  nastavka rudarskih aktivnosti i postizanju , bez zastoja  ,što većih proizvodnih rezultata pri najvećoj dosad  postignutoj ceni bakra , dat je kompromisni predlog   da se  u  Prostornom planu  opštine Bor definišu privremene nove granice sanitarne zone  koji će privremeno obuhvatiti prostor trenutnih rudarskih aktivnosti ,a da paralelno teku i aktivnosti na Prostornom planu posebne namene.Očekuje se  vremenski kraća izrada  prostornog plana Opštine Bor od izrade Prostornog plana posebne namene.

Jedan od osnovnih zaključaka i najvažniji zahtev  sa ovog zbora je  da organi upravljana RTB odbor i skupština RTB-a odrede ovlašćeno lice koje može da u ime RBB-a potpiše i sprovode postignute dogovore tj.zaključke,jer u suprotnom uzalud smo trošili vreme i reči.

Na pretposlednjem zboru , postavljeni su sledeći zahtevi  meštana Krivelja:

  • Da se sistematizuju  i dinamiziraju  sve obaveze prema lokalnoj zajednici koje još nisu izvršene , sa precizno definisanim rokovima izvršavanja ( završetak uređenja naselja ,,Banjica“ u skladu sa postojećim DUP tog prostora uključujući i drenažu naselja , završavanje i stavljanje u funkciju vodovoda vezano za obaveze RTB-a po postojećem revidiranom projektu vodosnabdevanja za celo područije MZ ,,Krivelj“ ,osposobljavanje kanalizacije naselja ,,Banjica“ sa postojećim biodiskom na kraju kolektora , operativno izvršavanje obaveza održavanja puteva na osnovu klasifikacije putnih pravaca ,tj industrijskih i javno-industrijskih  deonica postojećih puteva, poštovanje principa u zapošljavanju pod jednakim uslovima sa prostora MZ ,,Krivelj“ i podrške pokretanju njenog alternativnog razvoja.
  • Da se izvrši objektivizacija posledica dugogodišnjih rudarskih aktivnosti u monitoring zoni ( oštećenja stambenih i pomoćniih objekata, gubitak vode u bunarima i izvorima i sl. )
  • Da buduće aktivnosti u cilju rešavanja odnosa RBB-a MZ ,,Krivelj“ budu maksimalno transparentne .
  • Graficka dokumentacija koja se dostavlja MZ ,,Krivelj“ na razmatranje  da bude u tri primerka , overena sa odgovarajućim legendama radi lakog razumevanja.
  • Završetak obaveza prema vlasnicima nepokretnosti sa KO ,,Krivelj“ vezano za obeštećenja po PPPN (trajno uvođenje vlasnika u posed kroz kastarske knjige, isplata okamćenih novčanih obaveza iz proteklog perioda,završetak preseljenja domaćinstva iz sanitarne zone,završetak objekta onih vlasnika koji su se po svom izboru preselili van područija MZ ,,Krivelj“ druge nezavršene obaveze prema postojećoj bileteralnoj dokumentaciji).
  • Vlada Republike Srbije službenim aktom potvrđuje svoje garancije za funkcionisanje PPPN  KO ,,Krivelj“ , te njegovu prvenstvenu hijerarhijsku poziciju u odnosu na druge prostorne planove , uključujući i Prostorni Plan Opštine Bor, kao i u dan definisan rok kada prestaje privremenost dejstva opštinskog prostornog plana.
  • Pomenute korekcije granica uticaja Prostornog Plana Opštine Bor, podrazumeva proširenje granice sanitarne i monitoring zone kopa u njegovom severozapadnom delu zbog izrade pristupnog puta kojim će  se omogućiti razvoj kopa u istočnom delu,  počevši od K+530 . Proširenje granice sanitarne zone podrazumeva i lokaciju novog odlagališta takođe u istočnnom delu kopa.
  • Korekcija Prostornog plana izvršiće se po istim kriterijuma iz postojećeg Prostornog Plana.

Ovi zahtevi su usmeno prihvaćeni  od predstavnika RBB-a, ali  bez  određenog roka obavezujuće  realizacije . Sada su ponovo postavljeni kao prioritetne obaveze  za već zakazani sastanak za kraj januara  ,s tim da očekujemo i pomoć od nadležnih miniistara kojima je upućen ovaj zahtev.

Veliki Krivelj ,Bor .9.1.2011.god

Predsednik Saveta MZ Krivelj

Novica Žurkić

Ekološki savez Ekoagenda 7/1935

Potpredsednik Dragan Jankucić

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !