);
Breaking News

GODIŠNJA SKUPŠTINA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA U BORU

Bor, 10.februar

Podružnica Srpskog hemijskog društva u Boru organizuje:

-Godišnju Skupštinu Podružnice SHD-a Bor i

-Predavanje pod nazivom :

„Modeli za prognozu nastajanja bakarnih otpadaka“

Autori: prof. dr  Ilija Ilić1,   dr Nataša Radovanović,  dr Miroslav Sokić  i prof. dr  Zvonko Gulišija.

1. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

2. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

Petak, 11.02.2011. godine,  u 12h u Svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru.

Biografije predavača:


Dr Miroslav Sokić

Miroslav D. Sokić je diplomirao, magistrirao i diktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na Katedri za obojenu metalurgiju.

Od 01. 09. 1994. godine zaposlen je u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Centru za metalurške tehnologije u Beogradu. Zvanje načni saradnik je stekao 13. 05. 2009. god.

U toku svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavi istraživanjima u oblasti prerade nestandardnih polimetaličnih ruda i koncentrata i mogućnostima reciklaže nestandardnih sekundarnih sirovina obojenih metala. Autor je i  koautor osam naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, tri monografije nacionalnog značaja, nekoliko tehničkih resenja uvedenih u proizvodnju, preko 20 radova u nacionalnim  i inostranim  časopisima, četiri predavanja po pozivu na međunarodnim i nacionalnim skupovima i preko 60 radova saopštenih na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja.

Prof. dr Zvonko P. Gulišija

Prof. dr Zvonko P. Gulišija je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Tehnološko – metalurškom fakultetu u Beogradu, na Katedri za livarstvo.Godine  1995.  izabran je u zvanje naučni savetnik, a istovremeno, na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, izabran je u zvanje redovnog profesora. Godine 2002. izabran je za dopisnog člana, a 2007. godine  za redovnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije. Za redovnog člana Jugoslovenske inženjerske akademije izabran je 2006. god.

Od 1979.god. zaposlen je u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu, gde je od 1991. godine rukovodio Sektorom za metalurgiju i hemijsko inženjerstvo, a od oktobra 2008. god. nalazi se na mestu direktora instituta.

Tokom svog dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada aktivno se bavio fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblasti prerade metala i legura u tečnom stanju, zatim razvojem i osvajanjem novih tehnologija izrade visokokvalitetnih sirovina i materijala i usavršavanju ekoloških tehnologija za efikasniju zaštitu životne sredine sa aspekta recikliranja otpadnog materijala i sekundarnih sirovina. Bio je rukovodilac nekoliko projekata u oblastima osnovnih istraživanja i tehnološkog razvoja finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj .

Autor je šest knjiga ili monografija, pet preglednih članka, odnosno radova po pozivu, jednog hemijsko-tehnološko-metalurškog priručnika, preko osamdeset radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, preko devedeset radova na domaćim i međunarodnim skupovima, preko pedeset projekata, elaborata, studija, preko trideset tehničkih rešenja i tri patenta.

dr Ilija B. Ilić, red. prof.

Prof. dr Ilija Ilić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na katedri za ekstraktivnu metalurgiju, gde je bio zaposlen od 1962.-2002. godine, kada odlazi u penziju u zvanju redovnog profesora.

Tokom svog dugogodišnjeg nastavno-pedagoškog rada na fakultetu bio je profesor iz predmeta: ²Teorija metalurških procesa² i ²Dobijanje metala iz sekundarnih sirovina² na redovnim studijama i iz predmeta ²Kinetičke zakonitosti metalurških reakcija², ²Pirometalurški procesi-odabrana poglavlja² i ²Uklanjanje nemetalnih primesa iz metala² na postdiplomskim studijama. Tokom rada bio je na nekoliko specijalizacija u inostranstvu. Bio je rukovodilac nekoliko projekata finansiranih od strane ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Autor je nekoliko udžbenika i monografija, većeg broja predavanja po pozivu na međunarodnim i nacionalnim skupovima, preko pedeset radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima, preko sedamdeset radova na domaćim i međunarodnim skupovima i velikog broja projekata, elaborata i studija za privredu.

Od 1999. godine je član Inženjerske akademije nauka Srbije i Crne Gore.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama