);

VOJISLAV B. ĐURĐEVAC (1935. – 2011.)

Bor, 10. februar

IN MEMORIAM

Vojislav Đurđevac (1935.-2011.)
Vojislav Đurđevac (1935.-2011.)

Naš drug i prijatelj, patriota i potomak starih srpskih ratnika, Vojislav B. Đurđevac rođen je u Lukovu kod Nikšića 1935. godine. Posle završene osnovne škole u rodnom selu i niže realne gimnazije u Nikšiću upisuje srednju mašinsku 1950. godine.

Zasniva radni odnos 1958. godine u Železari „Boris Kidrič“ u Nikšiću. Diplomirao je na Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi, mašinski smer, u zvanju profesora, 1968. godine.

Radio je na održavanju proizvodne opreme 10 godina, a u IHP – Prahovo od 1968. do 1971. U obrazovanju radio je 30 godina. Od 1973. – 1976. godine, u dva mandata, bio je direktor Elektro-Mašinske škole u Boru. Kao profesor više škole radio je osam godina na odseku Više mašinske škole, gde je u dva mandata bio prodekan za više obrazovanje na Tehničkom fakultetu u Boru. Napisao je udžbenik „Osnove mašinstva“ za drugi razred Tehničke škole rudarskog smera. Bio je član republičke komisije za izradu programa mašinskih tehničkih škola.

Za izuzetne rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu i odbranom seminarskog rada na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Prosvetni savet Republike Srbije dodelio mu je zvanje pedagoškog savetnika za mašinske tehničke škole.

Nakon odlaska u penziju 19987. godine, aktivno se bavi društvenim radom. Bio je predsednik Opštinske organizacije Saveza potomaka ratnika Srbije 1912.-1920. godine i to od 2002.-2008. Nosilac je najviših priznanja ove patriotske organizacije.

Komemoracija povodom smrti Vojislava Đurđevca zakazana je za petak, 11. februara, u 10 sati, u velikoj Sali Doma kulture. Sahrana je istog dana, u 13 sati, na Novom groblju u Boru.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !