);

EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA 2011

Na redovnoj godišnjoj skupštini Društva Mladih istraživača u Boru, održanoj 17.02.2011. usvojen je Program obeležavanja ekoloških dana Bora i Borskog okruga 2011.

Dani mladih istraživača Bora, u okviru kojih je pokrenuto pre desetak godina obeležavanje značajnih ekoloških datuma, prerasli su kroz LEAP proces u EKOLOŠKE DANE BORA. Od 2005. godine ovaj program se realizuje kao EKOLOŠKI DANI BORA I BORSKOG OKRUGA u okviru LEAP procesa u Borskom okrugu. Od 2008. godine Ekološke dane Bora podržava i Ekološki fond opštine Bor.

Za školsku 2010/11. pripremljen je i poseban program stručnog osposobljavanja nastavnika i vaspitača kako bi se osposobili za pripremu i realizaciju programa Ekoloških dana, posebno za učešće obrazovnih institucija.

U 2011. nastavlja se realizovanje ovog kompleksnog programa uz očekivanje da se i dalje uključuju novi nosioci i učesnici, novi sadržaji i poruke.

1. Svetski dan šuma 21. mart ( ponedeljak) – World forest day

Ovogodišnji dan šuma obeležava se kao deo Međunarodne godine šuma http://www.un.org/en/events/iyof2011/ pod sloganom “Forests for people”

O sadržaju obeležavanja Dana šuma pogledati na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije

http://www.minpolj.gov.rs/index.php?stranica=kom_clanak&naredba=prikaz&id_kategorija=42&id=97

Aktivnosti: Promotivno veče u Narodnoj biblioteci Bor zajedno sa obeležavanjem svetskih dana voda i meteorologije. Prezentacija rezultata projekta edukacije o značaju šuma regionalnog centra za talente, Prezentacija projekta rekultivacije flotacijskih jalovišta putem pošumljavanja, projekta Srbijašuma za pošumljavanje.

Volonterska radna akcija na sađenju sadnica smrče i duglazije na Stolu u okruženju Planinarskog doma

Sadnja sadnica u Parku muzeju u Boru 1. aprila. Školski programi.

Nosioci programa: Srbijašume – Šumska uprava Bor, Lokalna jedinica za ekologiju Projekta Svetske banke Regionalni razvoj Bora, Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor,  Centar za talente, Udruženje građana “Crni Vrh 45”, Planinarsko smučarsko društvo “Crni Vrh” i druge NVO, škole, mediji i dr.

2. Svetski dan voda 22. mart ( utorak ) – World Water Day WWD

Tema za 2011. je: Water for cities: responding to the urban challenge

Organizator obeležavanja je UNEP, suorganizatori UN Habitat i FAO WATER

( vidi sajt http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html ) .

http://www.worldwaterday2011.org/

Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se i kao deo svetske kampanje Voda za život 2005 – 2015. http://www.un.org/waterforlifedecade/

Aktivnosti: Promotivno veče u Narodnoj biblioteci 22. marta, prezentacija  nekog projekta, prezentacija radova talentovanih učenika iz Centra za talente, kulturni program – izložba, lutka predstava i dr,  TV i radio prilozi

Volonterska radna akcija na uređenju vodotokova i jezera. Školski programi.

Nosioci programa: DMI, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Centar za talente,  škole i sekcije i klubovi mladih istraživača u njima, Udruženje građana “Crni Vrh 45” , Planinarsko društvo “Crni Vrh”, Narodna biblioteka, , JP Vodovod, JP Bogovina

3. Svetski dan meteorologije 23. mart ( sreda) WMD

Tema za 2011.:  Klima za vas (Climate for you)

Organizator obeležavanja ovog datuma je Svetska meteorološka organizacija  (vidi http://www.wmo.int/wmd/ )

Nosilac: Odelenje za klimatologiju Instituta za rudarstvo i metalurgiju, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, DMI

Aktivnosti: Povezati obeležavanje ovog datuma sa Svetskim danom voda

4. „Sat za našu planetu“ – Earth Hour 2011: For the Planet. By the People., u 20:30h, 26. marta 2011. godine ( subota)

Globalna akcija koju WWF organizuje u gradovima sirom sveta gde će se isključiti svetla na sat vremena i time poslati
snazna poruka da je moguce nešsto preduzeti protiv klimatskih promena.

Vise informacija na:www.panda.org/serbia i www.earthhour.org

Aktivnosti: Postavljanje logo svoje organizacije na web site www.panda.org/serbia ( poslati na e-mail: pavlejov@gmail.com), akcija lampion za planetu Zemlju, školski programi

Nosioci: Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, JKP, NVO, škole

5. Svetski dan fizičkog kretanja za zdravlje 6. april ( sreda )

World Physical Activity Day – Agita Mundo

Ovaj međunarodni dan obeležava se počev od 2002. povezano sa Svetskim danom zdravlja. Ovogodišnja tema i sadržaji ovog programa predstavljeni su  na sajtu  http://www.agitamundo.org/site_en.htm

Tema 2011: “Together for an Active and Happy Life”.

Aktivnosti: Promotivna šetnja trasom crnovrške pruge, pešačenje, sportske aktivnosti, branje lekovitog bilja i dr., povezati sa obeležavanjem Svetskog dana zdravlja, školski programi

Nosilac programa u Boru: Sportski savez, SOKO, Udruženje “Crni vrh 45”, Planinarska društva, Odred izviđača, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, DMI, čkole, mediji

6. Svetski dan zdravlja 7. april ( četvrtak) – World Health Day WHD

Tema za 2011.:

( vidi http://www.who.int/world-health-day/2010/en/ )

Aktivnosti se organizuju u nedelji od 4. do 11. aprila (): Promotivni skup NARODNA BIBLIOTEKA, prezentacija radova mladih talenata,  Klub za stara lica, škole, posebne TV i radio emisije

Povezati aktivnosti sa  Svetskim danom kretanja za zdravlje.

Nosilac programa u Boru: Zdravstveni centar Bor, Gerontološko društvo, DMI, škole, mediji  i ostali partneri

7. Sajam lekovitog bilja i pčelarstva  –  9. i 1o. aprila ( petak i subota)

Sajam će biti organizovan u suorganizaciji sa  Udruženjem  ljubitelja lekovitog bilja “Menta” Bor, Udruženjem za lekovito bilje Srbije “Dr Jovan Tucakov”, Udruženjima pčelara, Turističkom organizacijom u Sportskom centru.

Aktivnosti:

–         Izložba lekovitog bilja i pčelarstva, literature i dosadašnjih istraživačkih rezultata o lekovitom bilju, prezentacije i predavanja o lekovitom bilju i medu itd.

–         Promocija  “Mente”,  drugih uruženja ljubitelja lekovitog bilja i pčelara i njihovih programa

–         Posebne TV i radio emisije

Aktivnosti povezati sa Svetskim danom kretanja za zdravlje i Svetskim danom zdravlja.

Nosioci: Udruženje ljubitelja lekovitog bilja “Menta”, Udruženje pčelara, DMI, Sekretarijat za privredu SO Bor, Kancelarija za ruralni razvoj, Turistička organizacija Bor

8. Svetski dan planete Zemlje 22. aprila ( petak) Earth day

Tema za 2011: povezano sa proslavom 40 godina Dana Planete Zemlje u 2011

http://www.earthday.org/campaign/earth-day-2011

Elementi kampanje dana planete Zemlje 2011 uključuju:

Zelene škole, drveće za Zemlju (pošumljavanje), atlete/sportisti za ekologiju, umetnici za ekologiju (muzeji, biblioteke i dr.) i dr.

Aktivnosti: Tribine, programi u obdaništima i školama, izlet u okolinu – Stol, Dubašnica, Lazarev kanjon, promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, skup ekoloskih NVO, školski programi, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: Ustanova za decu “Bambi”, škole, mediji, ekološke NVO: DMI, Planinarska društva, Odred izviđača, Ekološki pokret “Dubašnica”, i dr.

9. Svetski dan biodiverziteta 22. maja ( nedelja)

Tema za 2011.: Biodiversity and Forests.

(vidi:  http://www.cbd.int/idb/ )

Ove godine Svetski dan biodiverziteta je deo međunarodne godine šuma. Ujedinjene nacije proglasile su 2011 godinu međunarodnom godinom šuma koja se obeležava pod sloganom :  forests for people. Pogledati na

http://www.un.org/en/events/iyof2011/

Aktivnosti: akcije pošumljavanja, Vikend izlet 22.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, Centar za talente, škole, posebne TV i radio emisije

Nosioci programa u Boru: DMI Bor, škole, mediji, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor, Srbijašume, Udruženja građana  Crni vrh 45

10. Evropski dan parkova 24. maj ( utorak) – The European Day of Parks

Tema za 2011.: ‘Volunteering—Nature Needs You’

Ovaj datum povezati sa obeležavanjem svetskog dana biodiverziteta i inicijativama za zaštitu i uređenje Lazarevog kanjona, Stola, Velikog i Malog Krša, Južnog Kučaja i dr. Programe obeležavanja povezati sa aktivnostima Nacionalnog parka “Đerdap”

2011 has been declared the European Year of Volunteering by the European Commission

( http://europa.eu/volunteering/en/home2 )

Vidi sajt   http://www.europarc.org/what-we-do/european-day-of-park

Aktivnosti: Vikend izlet 23.-24. maja na Stol, Dubašnicu, Lazarev kanjon, NP Đerdap, promotivni skup NB, školski programi i dr. Aktivnosti povezati sa obeležavanjem Svetskog dana biodiverziteta.

Nosilac programa: DMI, planinarska društva, omladinske NVO, škole, mediji, Turistička organizacija, Kancelarija za zaštitu životne sredine SO Bor, Srbijašume i drugi staraoci i korisnici zaštićenih prirodnih predela

11. Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (nedelja) WED 2010

Tema u 2011. godini je

(vidi  http://www.unep.org/wed/ )

Organizator obeležavanja ovog datuma je UNEP – Agencija UN za životnu sredinu.

Aktivnosti: škole, promotivni skup, naučno-stručni skup “Ekološka istina”, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa u Boru: Društvo mladih istraživača Bor, Tehnički fakultet, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok”, Ekološki fond i Odeljenje za zaštitu životne sredine opštine Bor, mediji

12. Međunarodni dan DUNAVA 29. juna ( sreda)

Posebno značajan ekološki datum je novouvedeni Međunarodni dan Dunava 29. jun (vidi sajt: www.danubeday.orghttp://www.danubeday.org/en/serbia )

Tema za Dan Dunava 2011 je:

Obeležavanje ovog datuma treba povezati sa dekadom UN «Voda za život». Takodje u obeležavanju ovog datuma treba ostvariti saradnju sa ostalim opštinama Borskog okruga.

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacija radova mladih talenata, izlet na Dunav i pritoke, prezentacija rezultata projekta vezanih za vode , foto i likovni konkurs i izložbe, posebne TV i radio emisije

Nosilac programa: Ekološki klub Društva mladih istraživača, mediji, JP Bogovina, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor

13. Evropska noć slepih miševa 27/28. avgust ( subota/nedelja) – European Bat Night

O ovoj ekološkoj manifestaciji vidi na

http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm

Aktivnosti: poseta zlotskim pećinama i markiranje slepih miševa, promotivni skup, posebne TV i radio emisije

Nosioci: Turistička organizacija Bor, Srbijašume, Speleološki klub “Bradan” i Speleološki edukativno istraživački centar Lazareva pećina, DMI, mediji i dr.

14. Svetski dan čistih planina 26. septembra (ponedeljak)

Temu povezati sa inicijativama za zaštitu i uređenje očuvanih planinskih prostora u okolini Bora.

Aktivnosti: izlet na Stol ili Dubašnicu 23.-26.9, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Planinarska društva, DMI, Srbijašume, Ekološki fond i Kancelarija za zaštitu životne sredine, Turistička organizacija, Odred izviđača, škole, mediji

15. Svetski dan turizma 27. septembar (utorak) WTD 2011

Tema za 2011.:

Ovaj datum povezati sa Svetskim danom čistih planina i inicijativama za turističku valorizaciju  pojedinih područja u okolini Bora

Vidi sajt http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E

Aktivnosti: izlet na Stol ili Dubašnicu, promotivni skup na Stolu i u NB

Nosilac programa: Turistička organizacija, Grupa 55, Udruženje domaćina za razvoj turizma, Ekonomsko-trgovinska škola, Planinarska društva, DMI, Ustanova za dečju zaštitu, Turističke agencije, ugostitelska preduzeća, Kancelarija za zaštitu životne sredine,

16. Svetski dan zaštite divljih životinja 4. oktobra ()

Ostvariti saradnju sa  Lovačkim društvom i Srbijašume radi definisanja programa obelezavanja ovog datuma.

Vidi sajt http://www.worldanimalday.org.uk/index.asp

Aktivnosti: aktivnost povezati sa obeležavanjem svetskog dana staništa

Nosioci: Lovačka društva, Srbijašume, Kancelarija za zaštitu životne sredine, DMI,

17. Svetski dan hrane 16. oktobra (utorak) WFD

Tema za 2011:

( vidi   http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ ).

Aktivnosti: promotivni skup NB, prezentacije i izložbe, škole, mesne zajednice,

Nosioci: Ekonomsko-trgovačka i Tehnička škola i dr. škole, DMI Bor, Pokret za zaštitu potrošača, Kancelarija za zaštitu životne sredine, Odeljenje SO Bor za poljoprivredu, Udruženje pčelara i dr.

18. Svetski dan čistog vazduha 3. novembar (četvrtak) World Pure Air Day

Nosioci: Kancelarija za zaštitu životne sredine Bor, Ekoagenda i dr. NVO

19. Svetski dan Geografskog informacionog sistema (GIS DAY) 17. novembra (sreda)

Vidi sajt:  www.gisday.com

Aktivnosti: promotivni skup NB, škole

Nosioci: Tehnički fakultet, Kompjuter centar Bor i druge informatičke firme,  DMI, škole

20. Međunarodni dan volontera  5 decembar (ponedeljak) – International Volunteer Day (IVD)

Vidi http://www.unv.org/what-we-do/int-l-volunteer-day.html

Aktivnosti: promotivni skupovi, izložbe, školski programi

Nosioci: Udruženje građana “Crni vrh 45”, Društvo mladih istraživača, Asocijacija za razvoj grada, ostale volonterske i druge NVO koje rade sa mladima, Kancelarija za mlade, škole i dr.

21. Međunarodni dan planina 11.decembar (nedelja) IMD 2011

Vidi sajt:  http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_day_en.asp

Aktivnosti: izlet na Stol i okolne planine, promocija prirodnih i turističkih potencijala borskih planina, školski programi

Nosioci: Planinarska društva, Turistička organizacija Bor, DMI Bor, Grupa 55, Kancelarija za zaštitu životne sredine

Svi nosioci i učesnici obeležavanja pojedinih  ekoloških datuma, Društvo mladih istraživača Bor, Ekološki fond  i Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor treba da obezbede, samostalno ili preko gradske mreže ekoloških informativnih resursa, praćenje navedenih sajtova kako bi se prikupili potrebni materijali sa pripremu programa, kao i da obezbede da se planirane aktivnosti i njihovi rezultati predstave na stranicama ovih sajtova.

Svaki organizator pratice aktivnost na svom sajtu i na stranicama diskusionog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1280 a ukupnu aktivnost pratiće Društvo mladih istraživača na stranicama svoga sajta. Organizacija programa obeležavanja značajnih ekoloških datuma biće maksimalno koordinirana preko Kancelarijaa za zaštitu životne sredine opštine Bor i gradske mreže ekoloških informacionih resursa, kao i komunikacija DMI.

Potrebno je u pripremu i realizaciju svih gore navedenih programa više uključiti profesore i studenta sa ekoloških smerova na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i profesore i učenike ekološkog usmerenja Tehničke škole u Boru, kao i uopšte zavisno od teme profesore i učenike svih škola koje takve teme obrađuju.

Kompjuter centar Bor treba da realizuje više akreditovanih seminara za osposobljavanje nastavnika i saradnika iz škola i drugih institucija koje učestvuju u obeležavanju značajnih ekoloških datuma.

Program je otvoren za dopunu novim značajnim datumima koje treba obeležiti.

Prilikom organizacije programa obeležavanja ovih datuma potrebno je uspostaviti saradnju sa drugim zainteresovanim institucijama, medijima, lokalnim zajednicama i državnim organima i institucijama koji su nosioci programa obeležavanja na nacionalnom nivou

Napomena: Konkretne aktivnosti i nosioci programa u ostalim opstinama Borskog okruga (Negotin, Kladovo i Majdanpek) utvrdiće se u tim sredinama

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !