);

VLASI I BUGARI NEZADOVOLJNI POLOŽAJEM U SRBIJI

Bor, 17.mart

Saopštenje za javnost Vlaške demokratske stranke Srbije

U nedelju u Dimitrovgradu održan je satanak rukovodstva Vlaške demokratske stranke Srbije  i   Bugarske deokratske partije. Sastanku su prisustvovali Predrag Balašević, predsednik VDSS-a , Dragan Demić potpredsednik VDSS-a  i Miroslav Grujić predsednik izvršnog odbora VDSS-a, a domaćine su predstavljali, Angel Josifov, predsednik Bugarske demokratske partije i Nebijša Ivanov, potpredsednik Bugarske demokratske partije.

Predstavnici dveju političkih partija razmatrali su trenutnu situaciju u kojoj se nalaze Vlaška i Bugarska manjina, i probleme sa kojima se ove dve političke partije u poslednje  vreme suočavaju u svom radu. Analizom prethodih dešavanja i tekuće situacije, obe strane su nedvosmisleno zaključile da se u poslednje  vreme pogoršao položaj kako Vlaha tako i Bugara u  ostvarivanju svojih manjinskih prava sa specifičnostima koje svaka od zajednica ima. Kod Vlaha se to prevashodno odnosi  na  informisanje na maternjem jeziku, službenu upotrebu maternjeg jezika, učenje maternjeg jezika u školama, očuvanje i negovanje kulture kao i bogosluženje na svom jeziku. Kod Bugara koji su ova prava ostvarili  mnogo ranije, potrebno je zadržati i unaprediti stečena prava, što se spletom poslednjih dešavanja otežava.

Posebna tema ragovora bili su izbori i formiranje Nacionalnih Saveta. U samom izbornom procesu kao i u formiranju  saveta veliku negativnu ulogu su imali političke partije većinskog naroda uz svesrdnu podršku Ministarsva za ljudska i manjinska prava. Kao rezultat tog delovanja tih partijskih struktura danas imamo potpunu kontrolu saveta od strane političkih partija većinskog naroda koje trenutno pripadaju vladajućoj koaliciji u Srbiji.

Ovim se manjinska samouprava  potpuno izgubila smisao, te tako trenutno imamo Nacionalne savete, kako kod Vlaha tako i kod Bugara, koji nemaju ni legitimitet ni legalitet u samoj zajednici.

Glavni uzrok ovako teške situacije je tok izbornog procesa u kome su partije vladajućeg režima, pre svega Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka, koristile nedemokratska srestva (ucene, korišćenje stranačke infrastrukture, falsifikovanje potpisa za posebne biračke spiskove, lažiranje izbornih rezultata…) a sve u cilju preuzimanja kontrole nad savetima.

Jedan od razloga ovog činjenja je namera da kontrolisani saveti od strane države daju pozitivne ocene na položaj svoje manjine Evropskim institucijama u izveštajima koje Srbija daje u procesu evropskih integracija, i time spreče legitimne predstavnike manjina da iznesu pravo stanje i probleme koje u njihovim zajednicama postoje.

 

Drugi razlog je pokušaj da se kontrolom nacionalnih saveta kontrološe biračko telo tih manjina za predstojeće izbore.

Treći razlog su  finansiska srestva koja država izdvaja iz budžeta za finansiranje saveta kao i srestva koja će ići prema manjinama iz evropskih fondova u procesu integracije Srbije u Evropsku Uniju. Ove političke partije pokušavaju da se domognu ovih finansijskih srestava radi upotrebe za svoje stranačke aktivnosti. Nanoseći time dodatnu štetu manjinama u smislu ostvarivanja odnosno neostvarivanja njihovih prava.

Sve ovo nas podseća na vreme vladavine režima Slobodana Miloševića kada je SPS tada imao podobne pripadnike manjina i preko njih prikazivao njihov položaj u boljem svetlu nego što je on u realnosti bio. Ovo sve ukazuje da se danas, kada su nacionalne manjine u pitanju vraćamo u devedesete godine, a na sceni je slična politika prema manjinama  koja nije ništa dobro donela našoj državi. Ovakav pristup je jako neodgovoran i nedvosmisleno dokazano, loš. Takođe, ovaj pristup, predstavlja svojevrstan pokušaj zaobilaženja i “prevare“ inače dobro koncipiranog zakona republike Srbije koji tretiraju ovu oblast.

Dodatno, na ovaj način želi se pokazati javnosti da one političke partije koje imaju najveću podršku u zajednicama nacionalnih manjina, a koje nisu po ukusu vladajuće garniture prikažu kao remetilački i destabilizirajući faktor u Srbiji. U ovome prednjači naročito SPS što je jako opasno, s obzirom na rezultate njihove politike 90-ih godina prošlog veka.

Vlaška demokratska stranka Srbije i Bugarska demokratska partija  nastaviće saradnju na ostvarivanju  manjinskih prava  i za to će zatražiti podršku drugih manjinskih stranaka kao i drugih političkih faktora kao u Srbiji tako i u inostranstvu.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !