);
Breaking News

POBOLJŠATI STANDARD SVIH RADNIKA U RTB BOR

Bor, 23.03.2011.

 

SA SASTANKA SINDIKATA I  POSLOVODSTVA  TIR-a

 

Održan je  sastanak na kome su razmatrani zahtevi sindikata i na osnovu toga su  dogovoreni  načini realizacije.

Sindikat Nezavisnost je ponovo od direktora TIR-a zahtevao da se preispita sadašnji obračun zarada i da se masa određena  za stimulativno nagrađivanje  pojedinih radnika pretvori u procentualno nagrađivanje za sve radnike. Cilj ovog zahteva  je da se podigne standard svih radnika i onih sa najnižom stručnom kvalifikacijom ali i  onih sa višom i visokom.

Po pitanju izjednačavanja zarada  za fabriku Sumporne kiseline i Topionice za radna mesta koja imaju ista rešenja,rečeno je da će se uskoro  organizacijski Sumporna pripojiti Topionici  kao što je Prerada metala pripojena Livnici,i na taj način će i radnici Sumporne izjednačiti u zaradi sa topioničarima.

Problem  redovnog obezbeđivanja i podele sredstva lične zaštite će biti rešen, potrebno je da se članovi koji imaju ovaj  problem obrate sindikatu.

Pregovaran je način  potpisivanja  Ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza.Jedinstveno je  odbačen predlog poslovodstva  da se krene sa potpisivanjem ovog Ugovora pre nove sistematizacije radnih mesta.

 

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama