);
Breaking News

PUNE ZARADE PROSVETARIMA ČIM SE NADOKNADE ČASOVI

Bor, 23.mart 2011.

Obaveštenje načelnicima školskih uprava i direktorima škola

 

Ministar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović uputio je obaveštenje načelnicima školskih uprava i direktorima škola koji možete preuzeti ovde u pdf formatu, čija sadržina je sledeća:

Na poziv Vlade Republike Srbije u četvrtak 17.03.2011. godine održan je sastanak predsednika Vlade Mirka Cvetkovića, resornog ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića i predstavnika Ministarstva finansija sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata iz oblasti obrazovanja: Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, GSPRS “Nezavisnost“ i Sindikata radnika u prosveti Srbije.
Na sastanku su razmotrena pitanja ukupnog materijalnog položaja zaposlenih u prosveti i prestanka štrajka u delu škola u kojima se, zbog neprihvatanja Protokola od 04.02.2011. godine od strane ovih sindikata, nastava izvodi sa minimumom procesa rada od 30 minuta, odnosno štrajk odvija u zakonskim okvirima.
Predstavnici Vlade predložili su sledeće zaključke:
1. Prekida se štrajk i od ponedeljka 21.03.2011. godine nastava se odvija u punom obimu, odnosno sa trajanjem časova od 45 minuta i normalizacijom svih ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada.
2. Vlada Republike Srbije prihvata da zaposlenima koji prime umanjenu zaradu, zbog štrajka i/ili nezakonite obustave rada, istu odmah nadoknadi kada direktori škola dostave školskim upravama izveštaje da je izvršena nadoknada izgubljenih časova efektivnog rada.


3. Na osnovu dosadašnjih pokazatelja izvesno je da će primanja zaposlenih u prosveti biti veća od planiranih Zakonom u budžetu za 2011. godinu. Povećanje primanja će biti preciznije definisana nakon 20. aprila kada će biti analizirani rezultati prvog kvartala 2011. godine, čime će se stvoriti uslovi za izradu aneksa Protokola koji će biti potpisan sa svim reprezentativnim sindikatima prosvetnih radnika.
4. Razgovori o korekciji koeficijenata za obračun zarada zaposlenih u prosveti počeće u toku jeseni 2011. godine, kako bi primena izmenjenih, odnosno novih koeficijenata počela u 2012. godini.
5. Isplata zaostalih otpremnina je u toku i realizovaće se u skladu sa potpisanim Protokolom.
6. Isplata jubilarnih nagrada za 2009, 2010. i 2011. godinu vršiće se po dogovorenoj dinamici utvrđenoj Protokolom.
7. Nastavlja se rad na izmeni i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama (do sada sa sindikatima usaglašeno 30 od 65 članova). Takođe, nastaviće se započeta stručna rasprava u vezi primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u kojoj aktivno učestvuju i predstavnici svih reprezentativnih sindikata.
Na predmetnom sastanku predstavnici navedenih reprezentativnih sindikata su predloge Vlade ocenili korektnim i prihvatljivim, ali su se izjasnili da konačnu odluku o njihovom prihvatanju mogu doneti njihovi glavni odbori na sednicama zakazanim za subotu 19.03.2011. godine.

Glavni odbori reprezentativnih sindikata – Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, GSPRS “Nezavisnost“ i Sindikata radnika u prosveti Srbije na zajedničkom sastanku održanom u subotu 19.03.2011. godine doneli su odluku da ne prihvate predloge Vlade i nastave štrajk.

S obzirom da od strane tri sindikata radnika u prosveti nisu prihvaćeni navedeni predlozi Vlade za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i za prekid štrajka, potrebno je da upoznate zaposlene u prosveti, školske odbore i savete roditelja i sa sledećim:

1. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije poziva zaposlene u prosveti da samostalno donesu odluku o prekidu štrajka i organizuju nastavu u punom obimu sa trajanjem časova od 45 minuta.

2. Vlada Republike Srbije prihvata da zaposlenima koji zbog štrajka i/ili nezakonite obustave rada prime umanjenu zaradu, istu odmah nadoknadi kada direktori škola dostave školskim upravama izveštaje da je izvršena nadoknada izgubljenih časova efektivnog rada.

3. Vlada će ispuniti sve obaveze iz Protokola vezano za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti, odnosno povećanje primanja, kao i u vezi rešavanja sistemskih pitanja razvoja i unapređivanja obrazovnog sistema.

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !