);

GRUPA 55: DVORAC U BANJI MORA DA BUDE OTVOREN

Bor, 15.april

Udruženje građana „Grupa 55“ održalo je godišnju skupštinu 6. aprila 2011. godine na kojoj se razgovaralo o proteklim aktivnostima Udruženja, kao i programu rada za naredni period. Donete su i neophodne odluke za usklađivanje registracije Udruženja u skladu sa novim zakonskim propisima. U sklopu rasprave o proteklom radu, aktuelnoj situaciji i narednim  aktivnostrima doneti su o nekim značajnijim pitanjima  sledeći

Foto: D.Popaz

ZAKLJUČCI

  1. U proteklom periodu Udruženje građana GRUPA 55 na svojim tribinama razmatralo je veći broj aktuelnih pitanja značajnih za razvoj lokalne zajednice kao što su stanje i razvoj turizma, obrazovanja, zdravstva, kulture, preduzetništva, pitanje položaja  mladih, šta je sa objektima koji su izgrađeni sredstvima samodoprinosa u okviru rasprave o zakonu o imovini lokalne samouprave, prostorni plan Timočke krajine i druga pitanja, koja su po oceni učesnika rasprave veoma aktuelna i u ovom trenutku. Udruženje smatra da inicijative i predlozi, koji su dati povodom ovih pitanja i koji zbog čestih promena lokalnih vlasti u prethodnom periodu nisu dovoljno uvažavani, mogu u narednom periodu da pomognu rešavanju nagomilanih problema u navedenim oblastima, te se zato ponovo upućuju organima lokalne samopurave.
  2. U raspravi o stanju kulturnih dobara, o čemu je raspravljano na tribini ujesen prošle godine,  dopunjene su tada date inicijative novim  predlozima koji se odnose na aktuelno stanje Dvorca kneza Aleksandra Karađorđevića u Brestovačkoj banji. Obzirom da je Dvorac rekonstruisan sredstvima iz projekta susedske saradnje Rumunije i Srbije, nedopustivo je da on i dalje bude van funkcije, te je obaveza lokalne zajednice da se radovi u objektu završe i on stavi u funkciju zbog koje su sredstva za rekonstrukciju i obezbeđena, a posebno da se opremi istorijskom postavkom, što treba da obezbedi Muzej rudarstva i metalurgije u Boru.  Opština treba da preduzme što hitnije mere za rešavanje imovinsko pravnih odnosa u vezi svih nepokretnih kulturnih dobara u Brestovačkoj banji.
  3. U raspravi je posebno ukazano na aktuelnost zakljucaka i inicijativa koje je Udruženja pokrenulo učestvujući u raspravi o nacrtu zakona o imovini lokalne samouprave još 2009. godine, gde je posebno istaknuto pitanje imovine nad objektima izgrađenim sredstvima samodoprinosa građana. Obzirom da je donošenje ovog zakona ponovo aktuelizovano, neophodno je da opština Bor uzme aktivno učešće u raspravi za donošenje ovog zakona i ubrza rad na evidentiranju imovine opštine Bor, posebno objekata izgrađenih sredstvima samodoprinosa, u čemu treba da učestvuju i građani Bora, a posebno stručni ljudi koji su učestvovali u izgradnji ovih objekata.
  4. Programom aktivnosti Udruženja za naredni period predviđene su rasprave o socijalnoj politici, zaštiti očuvanih prostora prirode, primeni informatičkih tehnologija, prostornom planu i strategijama razvoja opštine Bor, posebno reviziji strategije razvoja turizma Srbije, kao i o drugim aktuelnim temama od interesa za gradjane Bora. Inicijative i predlozi koji će proisteći iz rasprava o navedenim  pitanjima sugurno mogu doprineti u njihovom rešavanju kroz delovanje organa lokalne samouprave. Udruženje građena GRUPA 55 očekuje da organi lokalne samouprave i sami iniciraju rasprave o pojediniom značajnim temama, u koje bi se uključile i druge nevladine organizacije i udruženja građana,  a time razvio partnerski odnos u cilju bolje informisanosti javnosti i uspešnijeg razvoja lokalne zajednice.
Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !