ZAŠTITA VOĆAKA U APRILU

Bor, 21.april

dipl. ing. Živorad Jovanović

Projekt menadžer za ruralni razvoj

Agencija za razvoj opštine Knjaževac

Prva zaštita koštičavog voća u vegetaciji je zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa).

To je jedan od najštetnijih parazita koji napada koštičavo voće (breskvu, kajsiju, šljivu, višnju). Kada je kišni period, u fazi cvetanja voća može doći do ostvarivanja zaraze u jačem intenzitetu, ako nije izvršena pravovremena zaštita.Štete mogu da budu i preko 50%.

Monilia je parazit koji prezimljava u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grančica i u mumificiranim plodovima koji su ostali na stablu .Zaraza se vrši u fazi cvetanja najviše preko žiga i stubića plodnika.Zaraženi cvetovi se suše i micelija nastavlja širenje preko peteljke na mladare.Mladari mogu biti prstenasto obuhvaćeni i deo koji je iznad se suši.

Hemijske mere zaštite se obavljaju preventivno ,pre ostvarenja zaraze. Prvo tretiranje primeniti u fazi pre otvaranja cveta,u fazi belih balona .Sledeće tretiranje je u fazi   punog cvetanja.Kod višnje je potrebno uraditi i treće tretiranje u fazi precvetavanja ako su povoljni uslovi za razvoj bolesti(velika vlažnost , velika količina padavina i produženo cvetanje). Ako dođe do ostvarenja zaraze hemijski tretmani ne mogu zaustaviti zarazu i mora se izvršiti mehaničko odstranjivanje zaraženih grančica i zahvatiti i deo zdravog tkiva zbog mogućnosti širenja micelije kroz grančicu.

Za suzbijanje Monilie laxe mogu se koristiti fungicidi :  Cormax ili Chorus 75 WG – 200 g/ha , Akord -0,75 l/ha, Dional 500-SC -1,5 l/ha ,Kubik -0,25%, Kubik plus -2,5 l/ha ,Lentos 400-0,05%, Mirage 45 EC -0,5 l/ha, Octave -0,04%, Signum-0,7kg/ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Istovremeno treba izvršiti  i tretiranje nekim insekticidom protiv  biljnih vaši i surlaša, a kod šljive i protiv šljivine ose. Tretiranje vršiti posle cvetanja , kada u voćnjaku nema više pčela ( Voley– 0,4 l /ha,  Nurelle-D – 0,1 % idr.)

Već kod formiranog ploda , veličine zrna graška,  višnju štitimo od Blumerielle jaapi (prouzrokovača lisne pegavosti ), uz istovremenu zaštitu od lisnih vaši, a  10-15 dana kasnije i od trešnjine muve(Rhagoletis cerasi).Jednom od fungicida: Delan 700 WG (0,05 %), Agrodin 60 WP ( 0.1 %),  Bravo 720 SC idr., dodati insekticid: Actara 25WG (0.02%), Afinex 20SP (0.025%), Vantex 60 CS (60ml/ha), Mospilan (0.025%)

Ukratko i  na najopasnije bolesti jabuke : čađavu krastavost i pepelnicu ( prouzrokovači: Venturia inequalis i Podosphaera leucotricha). Zaštita od ovih bolesti počinje već od faze “mišjih ušiju”,preparatima koji štite od oba prouzrokovača : Stroby DF (0,025%) , Score 250 EC (0,02%), Olymp 10 WP (0,03%), Chorus 75 WG (0,03%) Trifmine (0,05%) . U zasadima gde nema pepelnice , može i preventivnim : Dithane, Mankogal 80 (0,25%), Polyram DF (0,25%), Captan 80WG (0,2%), Bravo(0,2%).  Uz ove fungicide, dodati i neki insekticid, osim u fazi cvetanja, za suzbijanje lisnih vaši i smotavca: Antocid D (0.1%), Mospilan 20SG (0,025%),  Aktara 25WG (0.02%), ili nekim od piretroida.

Лукова мува – Hylemyia antiqua

Kod nas se ova štetočina redovno javlja i što se tiče hemijskog suzbijanja uvek izabrati preparate sa najkraćom karencom (Mospilan 20 SG, Aktara 25 WG ), uz obavezan dodatak nekog okvašivača. Tretiranje luka se vrši  u aprilu i maju , kada luk ima 3-4 pera. Uz insekticid, poželjno je izvršiti i zaštitu protiv plamenjač (Peronospore destruktor), rđe (Puccinia porri), botritisa (Botrytis cinerea). Preparatima :Ridomil gold MZ68 WG (3-3,5kg/ha),  Dithane (o,3%) idr.


Share

Ostavite odgovor