ZAHTEV EKOAGENDE MINISTRIMA DULIĆU I PETROVIĆU ZBOG NEOSTVARENE NADOKNADE ZA ŠTETU OD TOPIONIČKOG DIMA

Bor, 6.jun

MINISTARSTVO  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA.- MINISTAR OLIVER DULIĆ

MINISTARSTVO  POLJOPRIVREDE -MINISTAR   DUŠAN PETROVIĆ

ZAHTEV

Prošlo je skoro dve nedelje od kada je topionički dim oštetio  poljoprivredne kultire  u preko 50   domačinstva u Brezoniku i pričinio štetu pčelinjacima ali i ugrozio zdravlje svima koji su bili izloženi  dimu.

I  pored već definisanog akcionog plana za rad RTB-a u akcidentnim situacijama  i nakon toga koji podrazumeva hitan izlazak stalno formirane komisije za procenu štete po  usvojenom  Zakonu i definisanom principu,, zagađivač plaća,komisija ni danas nije izašla na teren (6.6.2011.god).

Veliko nezadovoljstvo meštana ,je izazvala prva reakcija direktora TIR-a Bobana Todorivića koji je u prvi mah negirao da je dim pričinio štetu a  još  veće nezadovoljstvo  kada je poljoprivrednike  obaveštenjem usmerio da  štetu naplate od  Dunav osiguranja     u kojem se TIR osigurao od opšte odgovornosti (obaveštenje dato u prilogu).

Problem koji se mogao brzo rešiti bez većih  tenzija  dovodi zbog odugovlačenja do ogromnog  nezadovoljstva  poljoprivrednika koji se  pitaju da li je potrebno da blokiraju put  u Brezoniku i  i time skrenu pažnju na ponašanje  direktora TIR-a.

Obavešteni i smo da je i danas  TIR sprečio da komisija za procenu  štete  izađe na teren .Poljoprivrednici ovo tumače  kao odugovlačenje  koje za cilj ima regeneraciju biljaka i prikazivanje manje štete od  one nakon akcidenta od pre dve nedelje.Sva ova dešavanja su  u suprotnosti sa medijskom izjavom direktora TIR-a da se ponaša u skladu sa politikom društveno odgovorne kompanije.

Zato se obraćamo Vama da reagujete po ovom pitanju  a  postoji i realna potreba  i zahtev da se u toku ovog meseca održi jedan sastanak sa Vama i sa predstavnicima  Ekoagende 7/1395 koju čine sedam  najzagađenijih sela Borske opštine.

6.jun.2011.god

Potpredsednik  ekološkog saveza ekoagenda

Dragan Jankucić.dipl .ing teh.

Share

Ostavite odgovor