TRIBINA UDRUŽENJA INŽENJERA O STRATEŠKOM PLANIRANJU U RUDARSTVU

Bor, 13.jun

Autor: M.C.

Na stručnoj tribini Udruženja inženjera u rudarstvu, održanoj minulog vikenda u Medija centru Bor,  uvodnom izlaganju, koje je trajalo 45 minuta, dr Branislav Mihajlović  je izložio osnovne postulate Strateškog planiranja u rudarstvu, njegovu suštinu i značaj. Istaknuto je da je Strateško planiranje sastavni deo poslovne politike svih značajnijih rudarskih kompanija u svetu. Optimizacija tehnološkog postupka u datim uslovima, izbegavanje i smanjivanje uticaja rizika i neizvesnosti, uspešna egzistencija na tržištu uz maksimalnu realizaciju moguće vrednosti proizvoda na njemu su krajnji ciljevi Strateškog planiranja u rudarstvu i vrhunski cilj svake rudarske kompanije, koja kroz takav Strateški plan obezbeđuje garanciju svoje uspešne budućnosti. Takođe je istaknuta i ambicija da Strateško planiranje zauzme svoje mesto u rudarskoj praksi Srbije, a naročito u RTB Bor.

Posle uvodnog izlaganja učesnici tribine su uzeli učešće u raspravi. Naglašeno je interesovanje za mogućnosti primene Strateškog planiranja u kompaniji RTB Bor, kao i za moguće prednosti koje bi iz toga proizašle. Takođe je izraženo interesovanje za položaj i dalje perspektive kompanije RTB Bor na svetskom tržištu bakra. Takođe je u diskusiji rečeno da prema svetskim kriterijumima ocene rizika u strateškom planiranju, sadašnja Strategija RTB-a Bor je urađena sa visokim stepenom rizika, što bi u realizaciji ove Strategije moglo da stvori određene probleme.

Posle diskusije su definisani zaključci da treba učiniti napor da Strateško planiranje nađe svoje mesto u poslovnoj politici RTB Bor, da Udruženje nastavi sa održavanjem ovakvih stručnih tribina, naročito da se vodi računa da budu obuhvaćene teme koje su multidisciplinarne i koje mogu obezbediti učešće u diskusiji stručnjaka svih profila: rudara, geologa, metalurga, mašinaca i električara, ekonomista, pravnika i ekologa.

Share

Ostavite odgovor