STUDENTI TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU NA NAUČNIM SKUPOVIMA

Bor, Kladovo, Zaječar, 16.jun

Autor: Sanja Barzilović

Na prvoj međunarodnoj konferenciji „Economics and Management Based on New Technologies“ (EMONT 2011) koja je održana od 12 do 15 juna 2011. u Kladovu, a u organizaciji SaTCIP-a (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) učestvovali su i studenti Tehničkog fakulteta u Boru (članovi AEPIMS-a) koji su  imali priliku da prezentuju svoje naučno-stručne radove koji će biti publikovani u Zborniku radova EMONT 2011.

Članovi “Asocijacije eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije“ (AEPIMS) imali su jedinstvenu priliku da promovišu asocijaciju i njene ciljeve prisutnim učesnicama naučnog skupa i uvaženim gostima i ekspertima iz oblasti ekonomije i menadžmenta iz Ukrajine, Rumunije, Bosne i  i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Na prisutne goste ostavljen je jak utisak što obećava lepu budućnost ovoj mladoj asocijaciji.

Studenti su stekli još jedno iskustvo i obogatili svoja znanja i na nedavno odžanom VII  Studentskom simpozijumu o strategijskom menadžmentu u Zaječaru, (Hotel „Srbija TIS“)  koji je održan 27.05.2011. u organizaciji Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu. Studentski simpozijum se tradicionalno organizuje u okviru Majske konferencije o strategijskom menadžmentu sa ciljem da se studentima pruži jedinstvena prilika da prikažu svoje stečeno znanje. Ove godine se za Studentski simpozijum prijavio rekordan broj studenata kako sa Tehničkog fakulteta u Boru, tako i sa drugih fakulteta, a domaćini su imali veliko zadovoljstvo da ugoste i kolege iz Beograda. Studenti su ove godine najviše istraživali oblasti iz Menadžmenta ljudskih resursa, Strategijskog menadžmenta i Marketinga.

Kako je ove godine u okviru Majske konferencije održan I INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL AND MATERIAL FLOW MANAGEMENT – EMFM 2011, studenti su zahvaljujući profesorima Tehničkog fakulteta, odseka za menadžment, imali mogućnost da čuju i upoznaju eminentne profesore i doktore nauka iz Nemačke i Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući organizatorima, učesnici i gosti ovogodišnje konferencije obišli su i Felix Romulianu gde je priređen prigodan program.

Ne mogu se verno na ovaj način preneti utisci, ali je neophodno da preporučimo kolegama-studentima da u saradnji sa profesorima još na početku narednog semestra razmišljaju o temama koje mogu istraživati, uobličiti u rad i predstaviti sledeće godine na naučnim skupovima-konferencijama i simpozijumima, koji mladom čoveku mogu pružiti mnogo novih iskustava i znanja, jer sticanje novih znanja je ulaganje u budućnost.

Veliku zahvalnost studenti duguju profesorima sa Tehničkog fakulteta u Boru, odseka za menadžment, posebno doc.dr Snežani Urošević, prof. dr Živanu Živkoviću i vanr. prof. Dejanu Rizniću koji su pružali bezuslovnu podršku i pomoć pri izradi radova i omogućili da studenti učestvuju na naučnim skupovima a veliku zahvalnost duguju i prof. Predragu Dašiću, organizatoru konferencije EMONT, koji je „otvorio vrata“ mladim studentima.

Sanja Barzilović, student IV godine TF Bor,

odseka za Menadžment, član AEPIMS-a


Share

Ostavite odgovor