SNS: NOVAC ZA SPORT OPŠTINA DAJE SAMO SVOJIM POSLUŠNICIMA

Bor, 24.jun

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Foto: SNS Bor ***Saša Vukadinović

Foto: SNS Bor ***Saša Vukadinović

Lokalna samouprava izdvaja određena sredstva za sport i fizičku kulturu, a ona se uglavnom daju samo nekolicini podobnih, ili bolje reći poslušnim ljudima, koji dalje vrše raspodelu. Manje sredstava se izdvaja za školovanje trenera i stručnjaka u sportu, koji ne mogu ispoljiti svoj talenat i kvalitet rada sa mladim i potencijalnim sportistima. Za oligarhijsku strukturu, sport je “carstvo slobode” za nezakonite radnje, tim pre što se na čelu sportskih organizacija, klubova, nalaze pojedinci,  ili manje grupe ljudi, koja sebi obezbeđuje ne samo vlast i moć, već rukovodeću funkciju u sportu koriste kao odskočnu dasku za prodor u politiku. Da apsurd bude veći, ovi ljudi su nezamenljivi gotovo u svakom izbornom periodu i uvek nađu načina da ponovo ostanu na istim, ili čak većim sportskim funkcijama. Devijacije u sportu uslovljene su mahom, magijom tržišta i novca, nejedinstvenom koncepcijom sporta i odsustvom kontrole nad sredstvima, nedovoljnom sportskom kulturom naših ljudi, kao i neodgovarajućim kadrovima. Ako počnemo da postupamo i pratimo principe privatizacije privrede (90% neuspešne u zadnjih deset godina), a iste primenimo u sportu (tajkunske i političke), automatski koračamo u sunovrat sportskog morala.

Svaki sportski klub i svaka sportska organizacija mora da dostavi nadležnim organima (sportski savez, ili komisija za pravilnu raspodelu novca klubovima): rang takmičenja, kalendar takmičenja, prioritetni turniri, uzrasne kategorije i broj dece po kategorijama, satnice treninga i gde izvode treninge. Ovako bi stvorili jednu bazu podataka, iz koje bi crpili saznanja, koliki broj dece je uključen u sportski trening, bilo takmičarski bilo rekreativno, radi detaljnije analize konačnog i činjeničnog stanja sporta u gradu.

Investiranje u sport je poput  investiranja u rudarstvo, (rezultati se vide tek nakon 5 do 6 godina). Zato je neophodno investiranje u izgradnju pojedinih objekata (atletska staza), kako bi se mladim sportistima posvetila veća pažnja u tzv. bazičnim sportovima, čime bi se stvorio preduslov za selektiranje dece za pojedine sportove. Ovo naravno, zahteva veću profesionalizaciju  naših najboljih trenera, stručnih radnika, kao i ostalih profila stručnjaka koji učestvuju u pripremama sportista. Savez za omladinu i sport pri O.O. SNS-u, ima program i plan rada, koji će sigurno doprineti razvitak sporta u Boru, pa ako u lokalnoj samoupravi ima volje za korenite i efikasne promene u borskom sportu, SNS je spreman da ponudi svoja rešenja.

Share

Ostavite odgovor