VEST DANA:VLADA USVOJILA PLAN RTB-ove “REORGANIZACIJE U STEČAJU”

Bor, 27.jun

Beograd — Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan reorganizacije Rudarsko-topioničarskog basena Bor sa ciljem da se to preduzeće osposobi za samostalno poslovanje.

Izvor: Tanjug

Foto: D.Popaz

Cilj reorganizacije je finasijski „zdravo“ preduzeće, koje će biti sposobno da u budućnosti samostalno posluje“, navodi Ministarstvo ekonomije.“Polazne osnove za sprovođenje reorganizacije u stečaju su neograničena solidarna odgovornost svih preduzeća iz Grupe, istovremenost postupka i komplementarnost unapred pripremljenog plana reorganizacije za četiri preduzeća u sastavu RTB-a: „Rudarski basen Bor“, „Rudnik bakra Bor“, „Rudnik bakra Majdanpek i „Topionica i rafinacija“.
U reorganizaciji bi se, takođe, trebala sprovesti „konverzija potraživanja države, državnih poverilaca i dela potraživanja komercijalnih poverilaca u kapital, delimično izmirenje komercijalnih poverioca kroz reprogram duga, koji će biti u skladu sa planom poslovanja društva a koje će biti formirano u postupku reorganizacije spajanjem uz osnivanje pomenuta četiri preduzeća“.
„Država formira radne grupe koje će se operativno baviti aktivnostima sa ciljem učestvovanja u pripremi i sprovođenju reorganizacije, a preduzeće je i dalje u restrukturiranju“, ističu u tom ministarstvu.

Share

Ostavite odgovor