AKTIVNOSTI I PLANOVI UDRUŽENJA INŽINJERA U RUDARSTVU

Bor, 30.jun

SAPOŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje u rudarstvu je i u 2011. godini nastavilo sa svojim aktivnim radom.

Dana 23. 3. 2011. godine održana je redovna godišnja skupština udruženja gde se razmatran rad u 2010. godini, usvojen plan za 2011 godinu i upriličen svečani prijem novih članova.

Dana 18.05.2011. godine u prostorijama Udruženja u rudarstvu povodom godišnjice rada priređen je svečani koktel za članove udruženja, prijatelje i goste iz Bora i cele Srbije. Tom prilikom širi auditorijum se upoznao sa planovima daljeg rada udružernja, pogotovo u sferi daljeg povezivanja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu, razmeni iskustava sa njima i dogovora o mogućnosti zajedničkog rada.

Dana 11.06.2011 godine u prostorijama Medija centar Bor u organizaciji Udruženja inženjera u rudarstvu održana je STRUČNA TRIBINA sa temom STRATERŠKO PLANIRANJE U RUDARSTVU čiji je uvodničar bio dr. Branislav Mihajlović, dipl. inž. rud. Nakon uvodnog izlaganja i stručne rasprave doneseni su zaključci da se u kompaniji RTB Bor na strateško planiranje mora obratiti posebna pažnja.

Udruženje inženjera u rudarstvu će i tokom leta nastaviti sa akivnostima putem javnih tribina na teme vezane za rudarstvo. U okviru tih aktivnosti planira se održavanje druge po redu javne tribine na temu razvoja površinske eksploatacije rude, gde se očekuje učešće i diskusija većeg broja stručnjaka iz svih oblasti vezanih za rudarstvo.

 

Udruženje inženjera u rudarstvu

Kontakt osoba,

Dr. Stojan Mitrović, dipl. inž. rud.

Share

Ostavite odgovor