ČIJI SU OBJEKTI IZGRAĐENI SAMODOPRINOSOM?

Bor, 1.jul

Udruženje građana “GRUPA 55“ organizovalo je 22.10.2009. javnu tribinu na temu „Čiji su objekti izgrađeni sredstvima građana – samodoprinosom“ sa ciljem da javnom raspravom i informisanjem građana, u vreme priprema za donošenje novog Zakona o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomnne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, pokrene inicijative za zaštitu imovinskih prava građana i lokalne samouprave nad objektima izgrađenim sredstvima samodoprinosa, komunalnog doprinosa, izdvajanjem dnevnica i dobrovoljnim radnim akcijama.

Foto: GRUPA 55

Javna rasprava o nacrtu navedenog Zakona, obavljena je još krajem 2008. godine i o njoj građani Bora nisu bili informisani niti su predstavnici opštine aktivno učestvovali u javnoj raspravi, iako je za opštinu Bor ovaj Zakon od izuzetnog značaja  imajući u vidu činjenicu da su građani Bora više nego u mnogim drugim sredinama izdvajali lična sredstva za mnogobrojne objekte društvenog i komunalnog standarda. U nacrtu Zakona nije bilo rešeno pitanje vlasništva nad ovim objektima, na šta su ukazale i brojne druge opštine u Srbiji. Ovaj zakon još nije donet tako da ovaj problem još nije razrečen.

S obzirom da je u toku po hitnom postupku konačno usvajanje Zakona o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, što je jedan od ključnih uslova za ulazak u EU, ocenjujemo da je neohodno da sada u ovom zakonu mora biti razrešeno pitanje vlasništva objektima izgrađenim sredstvima  građana. To je posebno značajno za građane velikog broja opština i Srbiji a posebno opštine Bor.

Naime, u opštini Bor, počev od 1976. godine do 1991. kroz četiri samodoprinosa (tri petogodišnja za objekte društvenog standarda i jedan za snabdevanje stanovništva)  izgrađene su škole, sportske sale, dečje odmaralište, domovi kulture, Dom zdravlja,  penzionerski dom, rekonstrukcija Brestovačke banje, projekti za TV studio, aerodrom i dr., kao i brojni objekti infrastrukture u selima ( izdvajanjem 1,5% iz neto ličnih dohodaka u prvom petogodišnjem samodoprinosu, 2% u drugom i trećem samodoprinosu, i 1% za snabdevanje grada – izgradnja pekare, hladnjače za robne rezerve, prodajnih objekata – samoposluga, ribnjaka, tovilišta za krupnu stoku, sušare za lekovito bilje i dr.).

Pored izdvajanja iz neto zarada građana, u koja su bila uključena i primanja penzionera i prihodi poljoprivrednih gazdinstava, Bor je imao i tzv. komunalni doprinos koji je uveden na bruto zarade zaposlenih radnika od 1991. pa nadalje,  iz kojih sredstava su izgrađeni brojni objekti komunalne infrastrukture kao što su vrelovodi, vodosistemi i vodovodi, lokalni putevi, zgrada MUP i drugi. Pored ovih samodoprinosa i mesne zajednice sela imale su i svoje posebne samodoprinose za uređenje i izgradnju svojih naselja.

U toku procesa privatizacije, kojim je obuhvaćen veći broj navedenih objekata, uočeni su značajni nedostaci koji se ogledaju u neregulisanoj imovinsko-pravnoj strukturi ( čiji su zapravo objekti izgrađeni sredtvima građana iz samodoprinosa), otuđivanji objekata bez uvida i saglasnosti opštine a posebno onih čijim su sredstvima i radom građeni, propadanjem i ruiniranjem objekata zbog neodržavanja čime je njihova vrednost znatno umanjena, što sve izaziva stalno opravdano nezadovoljstvo građana.

Povodom aktuelizacije donošenja Zakona, Udruženje građana GRUPA 55, u saradnji sa sindikatima i drugim udruženjima, organizovalo je novu raspravu o ovom problemu iz koje je proistekao sledeći predlog:

Novim Zakonom  o javnoj svojini, svojini i drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave potrebno je precizirati da objekti izgrađeni sredstvima građana obavezno pripadnu lokalnim samoupravama, a ne trenutnim korisnicima ovih objekata.

Zakon o javnoj svojini treba da predvidi da uz prenos imovinskih prava nad nepokretnostima  koje  jedinice lokalne samouprave nisu održavale, opštinama potrebno  preneti i sredstva za održavanje koje je do tog trenutka koristila republika, kojim bi bilo obezbeđeno održavanje prenetih objekata.

Zakon o javnoj svojini treba da utvrdi režim i metodologiju upravljanja ovim objektima, promenu imovinsko pravnog statusa, održavanje i uslove korišćenje:

*Za svaku promenu  imovinsko-pravnog statusa (privatizacija ili prodaja) lokalna samouprava dužna je da obezbedi stav i saglasnost građana,  kroz odgovarajući način njihovog konsultovanja i odlučivanja

*Za upravljanje ovim objektima u toku njihovog korišćenja neophodno je da opština i korisnici obezbede odgovarajuće učešće građana

*Potrebno je obavezati opštine da formiraju posebne komisije koje bi evidentirale i popisale sve objekte izgrađene samodoprinosom kroz direktan uvid u finansijska dokumenta iz perioda gradnje i planove gradnje i koje bi usaglasile ove popise sa sadašnjom državnom evidencijom

GRUPA 55

Share

Ostavite odgovor