Danas je Dan nauke – 155. godina od rođenja Nikole Tesle

Na sednici Vlade Srbije, odžanoj 26. avgusta prošle godine, odlučeno je da se dan rođenja Tesle, 10. jul, proglasi Danom nauke u Srbiji. Naredni korak u promociji ovog dana, predstavljaće pokretanje inicijative pred Ujedinjenim nacijama da se dan rođenja jednog od najvećih naučnika proglasi kao Dan nauke i u svetu.

Tesla je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Najviše je doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Po njemu je jedinica međunarodnog sistema dobila naziv – mera za magnetnu indukciju „tesla“.

Konstruisao je generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat pod različitim nazivima (Teslin transformator, transformator bez jezgra, Teslina zavojnica, ili Teslin kalem). Tokom karijere patentirao je oko 250 izuma u Americi i zemljama širom sveta. Rođen je 10. jula 1856. godine u Smiljanu kod Gospića.

Share

Ostavite odgovor