APSOLUTNI MEDIJSKI MRAK TV BOR

Bor, 26.jul

Saopštenje za medije Opštinskog odbora Liberalno demokratske partije Bor

S obzirom na to da je opštinski budžetski inspektor poslao odgovor o obavljenoj kontroli po prijavi OO Liberalno demokratske partije Bor, u kojoj su utvrđene izvesne nezakonitosti u sprovođenju procedura javne nabavke i radova izgradnje amfiteatra, za koje će biti preduzete zakonom propisane mere, zatražili smo od načelnika Opštinske uprave Bor kopije zapisnika o obavljenoj kontroli. Liberalno demokratska partija Bor smatra da građani moraju biti upoznati o načinu trošenja budžetskih sredstava, jer građani imaju pravo na to da znaju kako se troši njihov novac.

Iako je opština Bor osnovala JP „Štampa radio i film“ za potrebe informisanja građana, i delimično ga i finansira (subvencijama i dotacijama), u ovoj kući zavladao je totalni mrak kada je reč o objektivnom informisanju.

Smatramo da za to ne snose odgovornost samo novinari. Novinari su samo poslušnici lokalnih vlastodržaca, a na to ukazuje i činjenica da je imenovani direktor zamenik predsednika Opštinskog odbora URS Bor. Manipulisanje novinarima i novinskom profesijom je, zapravo, direktan uticaj na javno mnjenje u Boru od koga se od jednog grada sa mnoštvo socijalno-ekonomskih problema, „kozmetičkim zahvatima“, i našim novcem pravi – „Potemkinovo selo“. U informativnim emisijama TV Bor nema suštinskih i objektivnih vesti o brojnim građevinskim radovima koji se mesecima odvijaju u gradu.

Ovim obraćanjem zahtevamo da se za direktora medijske kuće izabere i nominuje nestranačko lice javnim konkursom. Liberalno demokratska partija Bor pokreće inicijativu i to za smenu sadašnjeg direktora na zahtev građana, a podršku smo dobili i od Vlaške demokratske stranke Srbije (VDSS). Takođe, svi koji žele da doprinesu tome da dobijemo objektivno, nezavisno i nepristrasno informisanje, mogu svojim potpisom podržati ovu inicijativu.

Liberalno demokratska partija Bor ponavlja da PODRŽAVA izgradnju gradske infrastrukture, ali u skladu sa zakonskim propisima, odnosno Zakonom o planiranju i izgradnji. Međutim, ovde se planiranje sprovodi „procedurom“ avonskog snimka, te ličnih želja i ideja, a očigledno bez urbanističkog i regulacionog plana. Da potsedimo, da je sadašnji direktor JP „ŠRIF“, dobio REŠENJE kojim predsednik opštine daje saglasnost da ispred bivše diskoteke izvede radove koji se odnose na odvođenje  atmosferskih voda. Izgradnju staza, platoa, zamenu polomljenih ploča na platou, zamenu polomljenih klupa i oplemenjivanje zelenih površina, kao i da se preduzmu mere za saniranje kompletne zgrade Doma kulture, pogotovo betonskih krovnih ograda. Ovo rešenje je takođe „Potemkinovo selo“, jer je zgrada Doma kulture dobila nove naprlsine, ao saniranju krovnih zgrada više nema ni reči.

Liberalno demokratska partija Bor obratiće se pismom ministru Predragu Markoviću u ministarstvu kulture, informisanaj i informacionog društva.

Share

One thought on “APSOLUTNI MEDIJSKI MRAK TV BOR”

Ostavite odgovor