POTREBNA HITNA REAKCIJA DRŽAVE U BORU

Bor, 28.jul

Izjava komesara za ljudska prava LDP-a Marka Karadžića

Komesar za ljudska prava LDP, Marko Karadžić, zahteva hitnu rekaciju nadležnih ministarstava za zaštitu životne sredine i ljudska prava, zaštitnika građana, lokalnih vlasti i nadležnog tužilaštva, kako bi se zaustavilo dalje ugrožavanje zdravlja i života ljudi u Boru.

Nedopustiv je izostanak pravovremene reakcije nadležnih institucija koje nemo stoje i posmatraju trovanje ljudi izazvano aerozagađenjem u Boru. Očigledno je da vlast u Srbij misli da je zaštita životne sredine vikend akcija „Očistimo Srbiju“, a ne osnovno ljudsko pravo zaštićeno zakonima i međunarodnim konvencijama.

LDP smatra da posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti prava deteta, odnosno onih kojima se zbog nebrige nadležnih nanosi trajna i neotklonjiva šteta. Pozivamo i zaštitnika građana da bez odlaganja i u skladu sa zakonom preduzme sve neophodne mere kako bi se sprečilo dalje kršenje osnovnih ljudskih prava građana Bora.

Share

Ostavite odgovor