INSPEKTOR NIJE RASPOLAGAO PRAVIM INFORMACIJAMA

Bor, 2. avgust

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST JP ŠRIF Bor

Povodom objavljivanja Zapisnika o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja Javnog preduzeća „Štampa, radio i film“ u Boru, po podnetoj predstavci broj 47-11/2010-III-06 od 04.11.2010.godine, šaljemo vam Primedbe na zapisnik koji je budžetskom inspektoru podnelo naše preduzeće u zakonom predviđenom roku. Najveći deo naših primedbi je uvažen dok za jedan deo primedbi smatramo da budžetski inspektor nije raspolagao pravim informacijama i grubo je zanemario objektivne okolnosti i činjenice koje su prezentovane.

Imajući u vidu da su nam objektivnost, transparentnost i istinitost na prvom mestu, tokom septembra meseca 2011. godine objavićemo emisiju „Objektivno“koja se tiče upravo izveštaja i cele situacije vezane za gradnju Amfiteatra. U dogovoru sa osnivačem, razmotrićemo podnošenje prijave protiv budžetskog inspektora zbog tendecioznog sastavljanja zapisnika a građani Bora će imati prilike da se uvere u opravdanost naših primedbi na sastavljeni zapisnik. Na zapisnike o radu drugih javnih preduzeća, niko od odgovornih u tim preduzećima nije imao primedbe niti je želeo o tome da javno govori iako su uredno pozivani.

Takođe ćemo pozvati budžetskog inspektora da o svom radu progovori javno. Prethodni serijali emisije „Objektivno“ privukli su veliku pažnju. Cilj ovih emisija je informisanje građana o stvarima od interesa za javnost što je jedno od osnovnih načela javnog informisanja. Zahtevali smo u ime građana opštine Bor da se sagledaju svi aspekti koji ukazuje na izvršena krivična dela protiv imovine i interesa opštine Bor, pokrenu odgovarajući postupci  i isti procesuiraju. Nažalost, budžetski inspektor to nije uvažio. Osumnjičeni su i dalje na slobodi.

POSLOVODSTVO J.P.”ŠTAMPA, RADIO I FILM”

Share

Ostavite odgovor