);

FOTO KONKURS „ZLATNO DOBA ŽIVOTA“

Bor, 13.septembar

Pravila i uslovi foto konkursa

U okviru projekta „Zlatno doba života“, koji ima za cilj promociju lepe i aktivne starosti, ideju celoživotnog učenja, bolju integraciju marginalizovanih pripadnika trećeg životnog doba i međugeneracijskog dijaloga, Društvo za obrazovanje odraslih raspisuje foto konkurs.

Milorad Konrad: Starica iz Rgotine
Milorad Konrad: Starica iz Rgotine

Tok konkursa:   Od pristiglih fotografija će biti izabrano trideset, od kojih će biti formirana putujuća izložba. Izložba će po tri nedelje biti izložena u Novom Sadu (1-21.12.2011), Užicu (17.1.-6.2.2012), Leskovcu (24.2-15.3.2012), Boru (28.3.-19.4.2012) i Beogradu (18.5.-7.6.2012). Posle izložbe u Beogradu, biće izabrana tri najbolja rada, koja će na završnoj konferenciji projekta biti nagrađena novčanim nagradama. Ova tri rada će putem bilborda i flajera promovisati ideje projekta u dvonedeljnoj kampanji koja će uslediti, a izložba će nastaviti svoj život putujući po institucijama za obrazovanje odraslih u Nemačkoj.

Organizator:   Organizator konkursa je NVO Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda.

Tema:     Učesnici konkursa treba da se na naslovnoj stranici internet strane projekta http://zlatnodoba.webs.com/ detaljno upoznaju sa ciljem projekta, da bi u potpunosti razumeli temu konkursa. Cilj putujuće izložbe je da promeni postojeće predrasude i stereotipe o starosti kao nužno pasivnoj, ružnoj, nikom potrebnoj, beskorisnoj… U tom kontekstu očekujemo Vaše radove koji prikazuju lepšu stranu i pozitivne aspekte starosti, koji promovišu međugeneracijski dijalog, aktivno starenje, dragocenost iskustva i znanja…

Trajanje:     Konkurs je otvoren od 16. septembra (00č) do 16. oktobra (24č).

Učesnici:     Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije. Na konkursu ne mogu učestvovati članovi žirija, zaposleni i saradnici u organizacijama koje realizuju projekat „Zlatno doba života“, kao ni članovi njihovih užih porodica. Organizacije koje realizuju projekat su navedene na Internet stranici http://zlatnodoba.webs.com/onama.htm.

Kotizacija:     Učešće na konkursu je besplatno.

Radovi:     Svaki učesnik može poslati do 3 (tri) fotografije, u kolor ili crno-beloj tehnici, u elektronskom formatu JPEG, kompresija 12, minimalna veličina duže stranice 2400 tačaka. Uz radove mora biti poslata i konkursna prijava.

Autorstvo:     Svaka fotografija mora biti originalno delo učesnika i ne sme biti korišćena ranije. Autori snose moralnu i materijalu odgovornost za radove koje šalju. Učešćem na konkursu učesnik pristaje da ustupi sva komercijalna i nekomercijalna prava i vlasničke interese za umetničko delo na slobodnu upotrebu, na bilo koji način, trajno, Društvu za obrazovanje odraslih. Autori se odriču nadoknade za reprodukovanje radova na Internet stranicama, publikacijama, plakatima i drugim materijalima u cilju promocije ciljeva projekta „Zlatno doba života“

Nastavak teksta

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !