);

SUTRA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOR

Bor, 26.septembar

Sednica će se održati 27. septembra 2011. godine (utorak), sa početkom u 09,00 sati, u zgradi opštine Bor – sala broj 2.

Za sednicu predlažem sledeći

D n e v n i    r e d        

1.Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bor u periodu januar-jun 2011. godine;

2.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu  Opštine Bor za 2011. godinu;

3.Predlog Odluke o potvrđivanju članstva Opštine Bor u Stalnoj konferenciji gradova i opština – savezu gradova i opština Srbije;

4.Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća  “Zoološki vrt“ Bor;

5.Predlog Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bor;

6.Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bor;

7.Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bor;

8.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima;

9.Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata;

10.Predlog Odluke o izmenama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;

11.Predlog Odluke o izmenama Odluke o pijacama;

12.Predlog Odluke o izmeni Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja;

13.Predlog Odluke o izmenama Odluke o auto-taksi prevozu;

14.Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove “Centar za kulturu Opštine Bor“ u Boru;

15.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke Bor;

16.Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Bor“ u Boru;

17.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge „ Bor“ Bor za 2011. godinu;

18.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Toplana“ Bor za 2011. godinu;

19.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o  izmenama  Programa poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2011. godinu;

20.Predlog  Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o  izmeni  Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Bor za 2011. godinu;

21.Predlog  Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o  izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu;

22.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja JP “ŠRIF“ Bor za 2011. godinu;

23.Predlog  Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP “3. oktobar“ u Boru;

24.Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika i člana Izborne komisije opštine Bor u stalnom sastavu i njihovih zamenika;

25.Predlog Rešenja o imenovanju zamenika predsednika i člana Izborne komisije opštine Bor u stalnom sastavu i njihovih zamenika;

26.Predlog  Rešenja o razrešenju predsednika Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu;

27.Predlog  Rešenja o izboru predsednika Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu;

28.Predlog  Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za stipendiranje i nagrađivanje;

29.Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije;

30.Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP “Toplana“ u Boru;

31.Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP “Toplana“ u Boru;

32.Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Bor;

33.Predlog Rešenja o imenovanju direktora Apoteke Bor;

34.Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor“;

35.Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove“Centar za kulturu opštine Bor“;

36.Predlog Rešenja o razrešenju člana Skupštine akcionara “Centroistok“ AD Bor;

37.Predlog Rešenja o određivanju člana Skupštine akcionara “Centroistok“ AD Bor;

38.Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

39.Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

40.Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora  OŠ “Sveti Sava“ u Boru;

41.Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Sveti Sava“ u Boru;

42.Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Bambi“ Bor;

43.Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Bambi“ Bor;

44.Predlog Zaključka o davanju mišljenja za vršenje druge javne funkcije;

45.Predlog Zaključka-Odgovora povodom rasprave o zahtevu-građanskoj inicijativi za vraćanje emisije na vlaškom jeziku u programsku šemu JP “ŠRIF-a“.

 

PREDSEDNIK,

Dragan Žikić

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !