DRUGA ŠANSA U „VUKOVOJ ŠKOLI“

Bor, 4. oktobar

Директорка Филијале НСЗ Бор, Лидија Начић и директорка ОШ «Вук Караџић» Бор, Тања Ђурђевић потписаће споразум о сарадњи у реализацији програма функционалног основног образовања одраслих «Друга шанса», у уторак 04. октобра 2011. године, у 10:30 часова, у просторијама НСЗ – Филијала Бор, улица 7. јула бр. 29.

Основни циљ пројекта «Друга шанса» је развој модерног, функционалног система образовања одраслих у Србији који доприноси повећању запошљивости радне снаге, смањењу сиромаштва, социјалној кохезији и националном економском опоравку. Функционално основно образовање одраслих је организациона и програмска интеграција основног образовања с једне и стручне обуке с друге стране и реализује се у три циклуса учења у трајању од по годину дана.

Школе које учествују у имплементацији Програма у Борском округу: ОШ «Вук Караџић» Бор, ОШ «Велимир Маркићевић» Мајданпек, ОШ «Вук Караџић» Кладово, ОШ «Вера Радосављевић» Неготин.

 

Share

Ostavite odgovor