);

Celoživotno učenje u funkciji lepše i aktivnije starosti

Bor, 7. oktobar

– Saopštenje za javnost –

Za trideset godina svaki treći stanovnik Evrope će pripadati trećem životnom dobu (starosna granica 60 godina). Ovako veliki deo populacije predstavlja ogroman kapital, u smislu iskustva, znanja i veština, kreativnosti, kao i slobodnog vremena za učešće u aktivnostima koje bi očuvale i obogatile društveni život i doprinele njegovom razvoju. To je izvor koga se ni najbogatija zemlja ne može odreći. Stoga zemlje Evropske unije neprekidno realizuju različite aktivnosti u cilju pospešivanja društvene aktivnosti pripadnika trećeg životnog doba, očuvanja aktivnog odnosa prema životu generalno, osnaživanja međugeneracijskog dijaloga, a pre svega promociji koncepcije sveživotnog učenja, kao naglaska na osnovnoj vrednosti ljudskog bića – njegovoj sposobnosti da se učenjem menja, transformiše i prilagođava. Ova sposobnost nam omogućava da se, bez obzira na životnu dob, neprekidno izgrađujemo, napredujemo i ostajemo aktivni i „aktuelni“ u kontekstu aktivnog odnosa prema dinamičnoj realnosti. Istovremeno, ova vrsta aktivnosti doprinosi očuvanja psihofizičkog zdravlja u trećem dobu, što je najefektniji način očuvanja bioloških resursa.

Sa oko 22% stanovništva starijeg od 60 godina Srbija je u samom evropskom vrhu. Trendovi takođe ukazuju na značajan porast populacije starih, tako da bi za trideset godina taj bi udeo mogao da poraste do blizu 40%. U Srbiji su procesi tranzicije dodatno otežali situaciju jer je veliki deo populacije starosne dobi 55-59 godina, kojih ima skoro 600.000, prevremeno penzionisan, ostao bez posla, ili je pred gubitkom posla. To udeo stanovništva „trećeg doba“ realno već sada podiže na blizu 30%.

Tu, nažalost, svaka sličnost sa evropskom situacijom prestaje. U nedostatku aktivnosti i projekata orijentisanih na edukaciju starih i njihovu socijalnu reintegraciju, praktično trećina našeg stanovništva je diskriminisana i marginalizovana našim predrasudama, oterana u neaktivnost, na margine društvenog života, osuđena da, kao bezvredna i nikom potrebna, u tišini polako umre… Poznato je da se u Srbiji za stare najčešće vezuju pridevi: beskorisni, nesposobni, bolesni, zaostali, dosadni, pasivni, nikom potrebni, na teretu države… Iako siromaštvo preovlađuje među starijim građanima, osnovni uzrok njihove isključenosti su stereotipi o starosti, i generalno predrasude o nemogućnosti promene, koje uzrokuju negativan stav srpskog društva prema starim ljudima, kao i takvo njihovo viđenje sebe samih.

Centralna aktivnost projekta je izložba fotografija o lepšoj i aktivnijoj starosti, formirana na osnovu javnog foto konkursa. Ova putujuća izložba će tokom tronedeljnih gostovanja u Novom Sadu, Užicu, Leskovcu, Boru i Beogradu, biti iskorišćena kao sredstvo promocije drugačije slike o starima, ali i povod za okupljanje socijanih partnera i interesnih grupa u svakoj od ovih sredina, pokretanje inicijativa i konkretnih aktivnosti u smislu smanjenja diskriminacije starih, osvešćivanje predrasuda i slično. Posetioci izložbe će ujedno i glasati za tri najbolje fotografije, koje će na kraju projekta biti novčano nagrađene.

Po završetku izložbe u Beogradu, biće održana međunarodna konferencija na kojoj će učestvovati stručnjaci iz zemlje i inostranstva, i na kojoj će biti predstavljena i Knjiga dobre prakse za borbu protiv diskriminacije starih, nastala tokom projekta. Nagrađene fotografije će na kraju projekta, predviđenog da traje godinu dana, poslužiti za javnu kampanju lepše i aktivnije starosti, a sama izložba će svoj život nastaviti u Nemačkoj, putujući kroz institucije za obrazovanje odraslih u Nemačkoj.

Projekat realizuju Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, EDIT iz Novog Sada, Keramika Zlakusa iz Užica, Leskovački kulturni centar i MIBOR iz Bora, u saradnji sa nemačkom organizacijom dvv international. Projekat se realizuje sredstvima Evropske unije u okviru projekta „Podrška civilnom društvu“, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Društvo mladih istraživača Bor

Dragan Ranđelović

Tel./Fax:  030-444-421

E-pošta:  mibor@ptt.rs

Društvo za obrazovanje odraslih

Mirjana Klapprodt

Tel./Fax:  011-30-37-102

E-pošta:  aes@sbb.rs

Projekat „Podrška civilnom društvu“

Tel./Fax: 011-324-42-01

E-pošta: office@civilnodrustvo.rs

Adresa: Palmotićeva 20a/3, Bgd.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !