RTB Bor: Bakra više za četvrtinu

Za devet meseci u pogonima Topionice i rafinacije prerađeno 128.803 tone suvog koncentrata i proizvedeno, pretežno iz domaćih sirovina, 25 odsto više bakra nego prošle godine. –  Topioničari izlili  24.513 tona anoda, a elektrolizeri proizveli 21.108 tona katoda. – U rudarstvu ostvareno 10 miliona tona iskopina više nego lane, a iz basenskih flotacija izašle 21.593 tone bakra u koncentratu

RTB. – U borskoj Topionici i rafinaciji za devet meseci iz domaćeg i uvoznog koncentrata, šljake, bogate rude i ostalih sopstvenih sirovina proizvedeno je 21.108 tona katodnog bakra, što je za četvrtinu više nego prošle godine. Ovaj proizvodni rezultat skoro da se “u dlaku” poklapa sa planiranim i ostvaren je preradom 128.803 tone suvog koncentrata. Proizvodnja plemenitih metala, zlata i srebra, takođe je u okviru one koja je projektovana za devet meseci, čak je dato tri odsto više zlata od plana.

Livnica je u istom periodu dala 498 tona proizvoda, a  Fabrika bakarne žice ukupno 10.026 tona dipforming i dinamo žice. Od početka godine proizvedeno je i 796 tona bakar-sulfata (plavog kamena), 4.586 proizvoda iz asortimana sinter-metalurgije, a u Farbici sumporne kiseline produkovana je 53.361 tona monohidrata.

U majdanpečkom i borskim rudnicima je, s druge strane, za devet meseci ostvareno tačno 10 miliona tona iskopina više nego lane! Uklonjeno je, naime, devet miliona tona više raskrivke i iskopano milion tona rude više. Devetomesečna rudarska proizvodnja je, tako, bila “teška” 28,7 miliona tona iskopina (19,8 miliona tona raskrivke i 8,9 miliona tona rude). Prosečan sadržaj bakra u rudi bio je 0,28 odsto, pa su u majdanpečkoj, borskoj i kriveljskoj flotaciji do oktobra dobijene ukupno 21.593 tone bakra u koncentratu.

U Boru je, primera radi, najveći pomak u odnosu na rezultate iz 2010. napravljen u raskrivanju “Velikog Krivelja”, jer je ove godine uklonjeno 12,6 miliona tona jalovine, a prošle 5,5 miliona tona. Majdanpečani se, pak, mogu pohvaliti proizvodnjom bakra u koncentratu koja je, u odnosu na prošlu godinu, veća za 33 procenta.

Ovakvi rezultati, postignuti, pre svega, zahvaljujući maksimalnom angažovanju delimično pristigle nove rudarske opreme, ali i boljoj organizaciji posla, siguran su znak da će projektovana proizvodnja za ovu godinu biti ostvarena. Podsetimo, planom poslovanja predviđeno je da se u RTB-u Bor do kraja 2011. proizvede  30 hiljada tona bakra, oko tone zlata i 5,2 tone srebra.

Autor  G. Tončev Vasilić

Share

Ostavite odgovor