JUŽNI KUČAJ POSTAJE PARK PRIRODE

Bor, 10. novembar

Izvor: Kurir

Posle Golije i Stare planine, park prirode postaće i Južni Kučaj, treći po površini u Srbiji, a obuhvatiće područje od 50.000 hektara teritorije opština Despotovac, Žagubica, Bor, Boljevac, Ćuprija i Paraćin.

„Na ovom projektu radi već dve godine Zavod za zaštitu prirode i očekujemo da Južni Kučaj naredne godine dobije status Parka prirode, što će omogućiti mnogo veću zaštitu prirodnih dobara i racionalnu eksploataciju sirovina“, rekao je direktor Šumskog gazdinstva „Južni Kučaj“ iz Despotovca Ranko Šikanja.

Uz napomenu da „Srbijšume“ upravljaju Parkovima prirode Golija i Stara planina, Šikanja je objasnio da će unutar Južnog Kučaja biti određena tri stepena ili zone zaštite.

„Prva zona isključuje svaku eksploataciju drveta, peska, vode i drugog prirodnog bogatstva, dok ostale dve omogućavaju korišćenje uz nadzor“, objasnio je Šikanja na otvaranju lovno šumske kuće Resava na Beljanici.

On je podsetio da je u Srbiji pod zaštitom oko pet odsto površina, a uslov Evropske unije je deset odsto, „drugim rečima u Srbiji je oko 500.000 hektara pod zaštitom, a treba milion“.

Šikanja je ocenio da je Park prirode „spasonosno rešenje za Južni Kučaj jer je sve masovnija bespravna gradnja u delovima nedirnute prirode“.
Zaštitu dobija područje prašume Vinatovača, koja sama ima 37 hektara na nadmorskoj visini od 640 do 800 metara i gde rastu bukve starije od 350 godina, vodopadi Lisine i Prskalo, tri klisure, više pećina, vrh Beljanice. Sve će biti obeleženo izgradnjom staza i putokaza, postavljanjem mobilijara i usklađivanjem u sistem nadzora i gazdovanja.

Share

Ostavite odgovor