Расписан нов позив за јавне радове за особе са инвалидитетом

Bor, 14.novembar

nacionalna-sluzba za zapošljavanje

Национална служба за запошљавање расписала је данас јавни позив за спровођење јавних радова на којима се могу запослити особе са инвалидитетом или њихови асистенти.

Јавни радови су мера активне политике запошљавања којима Национална служба за запошљавање настоји да доприносе побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом. Спровођење овог јавног рада може се реализовати запошљавањем незапослене особе са инвалидитетом, као и незапослених лица која пружају асистенцију особама са инвалидитетом било на њиховом радном месту, или у кући и ван ње.

Запосленима на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване зараде према степену стручне спреме и то 17.600 за I и II степен, 18.000 за III и IV, 20.000 за V и VI и 22.000 за VII степен стручне спреме.

Јавни позив је отворен до 5. децембра 2011. године,  а право учешћа имају органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације и удружења грађана.

Од почетка примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (мај 2009) запослено је више од 7.000 особа са инвалидитетом.

Национална служба за запошљавање подсећа да је ове године за запошљавање особа са инвалидитетом отворено више програма – субвенција зарада за особе са инвалидитетом без радног искуства, спровођење јавних радова, рефундација трошкова за прилагођавање радних места, рефундација зарада за радну асистенцију, субвенције за отварање нових радних места, обуке за познатог послодавца и субвенције за самозапошљавање.

Заинтересовани све додатне информације могу добити у свакој филијали Националне службе за запошљавање, као и на телефон 011/30-36-228 или на нашој интернет презентацији www.nsz.gov.rs

Share

Ostavite odgovor