);
Breaking News

OPŠTINSKO VEĆE BOR: SMENJUJU TEK NEDAVNO POSTAVLJENE DIREKTORE

Bor, 16. novembar

Sednica opštinskog veća održaće se u četvrtak, 17. novembra 2011. godine sa početkom u 8 sati, u zgradi opštine Bor – sala broj 2, saopštila je Služba protokola i informisanja Opštine Bor. Objavljujemo dnevni red sednice na kojoj će biti razmatrani predlozi za smenu i postavljenje v.d. direktora u više javnih i društvenih preduzeća.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bor u periodu januar-septembar 2011. godine;

2.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu  Opštine Bor za 2011. godinu;

3.Predlog Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu za 2011. godinu za učešće u finansiranju Projekta “Rekonstrukcija Svetosavskog trga“;

4.Predlog Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja  duga u finansiranju Projekta “Rekonstrukcija  Svetosavskog trga“;

5.Predlog Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu za 20011. godinu za učešće u finansiranju Projekta “Sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica“;

6.Predlog Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga u finansiranju Projekta “Sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica“;

7. Predlog Odluke o dopunama Odluke o stambenim odnosima;

8. Predlog Odluke o izmenama lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2011. godinu;

9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2011. godinu;

10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Štampa, radio i film“ Bor za 2011. godinu;

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o  izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu;

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „Bogovina“ Bor za 2011. godinu;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „Borski turistički centar“ Bor za 2011. godinu;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ – Bor;

15. Predlog Rešenja o ne davanju saglasnosti na tačku 3. Odluke o utvrđivanju naknade za održavanje i servisiranje vodomera JKP “Vodovod“ Bor;

16. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad “Bor“ u Boru;

17. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad “Bor“ u Boru;

18. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora  Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor’’;

19. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor’’;

20. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

21. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

22. Predlog Rešenja o razrešenju direktora JKP “Vodovod“ u Boru;

23. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti Direktora JKP “Vodovod“ u Boru;

24. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke u Boru;

25. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odboraUstanove “Centar za kulturu opštine Bor“;

26. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

27. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

28. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

29. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

30. Predlog Rešenja o razrešenju  predsednika Nadzornog Odbora JP “Štampa, radio i film“ u Boru;

31. Predlog Rešenja o imenovanju  predsednika Nadzornog Odbora JP “Štampa, radio i film“ u Boru;

32. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru;

33. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru;

34. Odlučivanje po žalbama.

PREDSEDNIK

Nebojša Videnović

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !