);

SUTRA SEDNICA SO BOR: GLAVNA TEMA – POSTAVLJANJE NOVIH DIREKTORA

Bor, 23. novembar

Sednica SO Bor održaće se 24. novembra 2011. godine (četvrtak), sa početkom u 9 sati kada počinje i direktan prenos na TV Bor

Nebojša Videnović: Iako nije oduševljen smenama svih direktora, morao je da popusti pred moćnicima jedne partije...

D n e v n i    r e d

1. Razrešenje članova Opštinskog veća Opštine Bor;

2. Izbor članova Opštinskog veća Opštine Bor;

3. Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine u periodu januar-septembar 2011. godine;

4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bor za 2011. godinu;

5. Predlog Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu za 2011. godinu za učešće u finansiranju Projekta  “Rekonstrukcija Svetosavskog trga“;

6. Predlog Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja duga u finansiranju Projekta “Rekonstrukcija  Svetosavskog trga“;

7. Predlog Odluke o obezbeđenju sredstava u budžetu za 2011. godinu za učešće u finansiranju Projekta “Sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica“;

8. Predlog Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja u finansiranju Projekta “Sanacija i rekonstrukcija gradskih ulica“;

9. Predlog Odluke o dopunama Odluke o stambenim odnosima;

10. Predlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju javnog prevoza putnika na teritoriji Opštine Bor;

11. Predlog Odluke o izmenama lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2011. godinu;

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2011. godinu;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Štampa radio i film“ Bor za 2011. godinu;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu;

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „Bogovina“ Bor za 2011. godinu;

16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „Borski turistički centar“ Bor za 2011. godinu;

17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ – Bor;

18. Predlog Rešenja o ne davanju saglasnosti na tačku 3. Odluke o utvrđivanju naknade za održavanje i servisiranje vodomera JKP “Vodovod“ Bor;

19. Predlog Rešenja o davanju naziva ulici u Boru;

20. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad “Bor“ u Boru;

21. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad “Bor“ u Boru;

22. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor’’ u Boru;

23. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor’’ u Boru;

24. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

25. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

26. Predlog Rešenja o razrešenju direktora JKP “Vodovod“ u Boru;

27. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP “Vodovod“ u Boru;

28. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Bor“ u Boru;

29. Predlog Rešenja o imenovanju direktora  Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Bor“   u Boru;

30. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora  Narodne biblioteke u Boru;

31. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor“;

32. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

33. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

34. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

35. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije “Bor“ u Boru;

36. Predlog Rešenja o razrešenju  predsednika Nadzornog odbora JP “Štampa, radio i film“ u Boru;

37. Predlog Rešenja o imenovanju  predsednika Nadzornog odbora JP “Štampa, radio i film“ u Boru;

38. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru;

39. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru;

40. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za predstavke i predloge;

41. Predlog Rešenja o izboru predsednika Komisije za predstavke i predloge.

PREDSEDNIK, Dragan Žikić


Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !