SKUPI DINARSKI KREDITI

Bor, 10. decembar

Građanima u Srbiji konačno su dostupni stambeni krediti u dinarima. Kamata na dinarski kredit je, međutim, skoro tri puta veća nego na kredit u evrima, sa istim iznosom i rokom otplate, pa je i mesečna rata znatno veća

Izvor: RTS

Stambeni krediti u dinarima konačno su dostupni građanima, ali su za sada skuplji od onih koji se nude u evrima. Iz dana u dan raste broj banaka koje ih nude, jer su na to obavezne novim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Ukoliko se poredi stambeni kredit u dinarima sa onim u evrima, sa istim iznosom i rokom otplate, kamata na dinarski je skoro tri puta veća, pa je znatno veća i mesečna rata. Tako visoka kamata zavisi od takozvanog belibora, cene po kojoj banke trguju dinarima na našem tržištu, ali i od referentne kamatne stope koju određuje centralna banka.

Miroslav Rebić iz Sosijete Ženeral banke navodi da je Narodna banka spustila dvonedeljnu repo stopu, što će imati uticaja na vrednost belibora, pa se može očekivati da će u narednom periodu ta vrednost biti nešto niža. Koliko će to biti ostvarivo u dužem vremenskom periodu zavisiće od kretanja inflacije, kaže Rebić.

I marža na ove kredite je za jedan ili dva procenta veća nego na kredite u evrima. Razlika je u marži, s obzirom na to da je 90 odsto štednje građana u evrima i da banke još nemaju dugoročna sredstava i izvore za dugoročne plasmane u dinarima, kaže Dušan Mihailović iz Hipo Alpe Adrija banke.

I pored toga što su dinarski krediti sada skupi, u centralnoj banci kažu da je to, ipak, korak u dobrom pravcu.

„Sa daljim procesom dinarizacije, sa sve većom dinarskom segmentom tržišta, monetarna politika u Srbiji biće efikasnija, što će omogućiti da imamo niže kamatne stope i da njima postignemo nisku i stabilnu inflaciju“, ističe viceguverner NBS Bojan Marković.

Sada je referentna kamata veća od devet odsto, kolika je i inflacija. Da bi dinarski krediti bili konkurentni onima u evrima, i ta kamata i inflacija morale bi da se prepolove.

Share

Ostavite odgovor