);
Breaking News

NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: POZIV ZA JAVNE RADOVE U OVOJ GODINI

Bor, 14. februar

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas redovan javni poziv za sprovođenje javnih radova u 2012. godini, kao i javni poziv za 2012. godinu za osobe sa invaliditetom na kojima se mogu zaposliti osobe sa invaliditetom ili njihovi asistenti.
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja kojima Nacionalna služba za zapošljavanje nastoji da doprinese zapošljavanju najteže zapošljivih ljudi na evidenciji NSZ, kao i poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Zaposlenima na poslovima javnih radova mesečno će biti isplaćivane zarade prema stepenu stručne spreme i to 20.000 za I i II stepen, 22.000 za III i IV, 23.000 za V i VI i 24.000 za VII stepen stručne spreme, dok će 22.000 dinara biti isplaćivane licima koja se angažuju na poslovima asistencije osobama sa invaliditetom bez obzira na stepen stručne spreme.
Javni poziv je otvoren do 29. februara 2012. godine,  a pravo učešća imaju organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.
Nacionalna služba za zapošljavanje podseća da je na redovnim javnim radovima i javnim radovama za osobe sa invalidietom u protekloj godini angažovano više od 6000 nezaposlenih.
Javni pozivi su objavljeni u šest dnevnih listova, a zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na našoj internet prezentaciji www.nsz.gov.rs

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !