OTVOREN KONKURS ZA LITERARNE, LIKOVNE, FOTO RADOVE I POSTERE

Bor, 9. mart

“OPLANETI SE!RECIKLIRAJ: BOR JE ZA BOLJE ORGANIZOVANU RECIKLAZU”

Konkurs je pokrenulo Društvo mladih istraživača Bor i partneri  u sklopu kampanje “OPLANETI SE!RECIKLIRAJ” koju vodi Zelena lista Srbije sa donatorima BCIF, USAID I ISC.

Konkurs se odnosi na literarne, likovne, foto i poster radove i namenjen je mladima i svim ostalim zainteresovanim građanima, koji žele da podrže i da se uključe u proces reciklaže u borskoj opštini.

U okviru konkursa, mladi i ostali učesnici će moći da ukažu na problem koje uoče u svojoj lokalnoj sredini u vezi sa upravljanjem otpadom i reciklažom, što treba da omogući i njihovo brže rešavanje.

Radove treba slati na meil adresu Društva mladih istraživača Bor mibor@ptt.rs  ili poštansku adresu Društva mladih istraživača, ul. 3. oktobra 71, 19210 Bor,   do 6. aprila 2012., a sadržaji radova trebalo bi da se odnose na problem i rešavanje problema neke od brojnih vrsta otpada (plastične flaše, kese, papir, staklo, konzerve, elektronski i električni otpad, baterije, stare gume, otpadna vozila, komunalni, organski, industrijski otpad, itd.) koji narušava stanje životne sredine u njihovom lokalnom okruženju.

Na osnovu odluke žirija za najuspešnije učesnike na konkursu biće dodeljene nagrade, u svakoj od kategorija – literarni, likovni, foto i poster radovi.

Rezultati konkursa biće saopšteni, nagrade uručene i najbolji radovi izloženi krajem aprila na prezentaciji povodom Dana planete zemlje u Narodnoj biblioteci Bor.

Za detaljnije informacije o samom konkursu pogledajte na sajtu www.oplanetise.mibor.rs ili se javite na e-mail mibor@ptt.rs .

Share

Ostavite odgovor