POZIV ZA TAKMIČENJE U SAKUPLJANJU RECIKABILNOG OTPADA

Bor, 9. mart

“OPLANETI SE!RECIKLIRAJ: BOR JE ZA BOLJE ORGANIZOVANU RECIKLAZU”

Prikupljanje određenih količina recikabilnog otpada je jedna od ključnih aktivnosti u sklopu nacionalne kampanje “OPLANETI SE!RECIKLIRAJ” koju vodi Zelena lista Srbije sa donatorima BCIF, USAID I ISC, a u Boru su nosioci Društvo mladih istraživača Bor, Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor i JKP “3. oktobar” i ostali  partneri.

Radi realizacije ove aktivnosti Društvo mladih istraživača Bor i ostali partneri upućuju ovaj poziv školama, i drugim zainteresovanim organizacijama i institucijama na takmičenje u sakupljanju recikabilnog otpada i to:

– PET ambalaže (plastične flaše)

– limenke i konzerve

– stari papir, noivinski papair, kartoni

– elektronski otpad I baterije.

U okviru takmičenja učesnici treba da donesu sakupljeni otpad u svoju školu, odnosno organizaciju,  u periodu od 2.-6. aprila 2012. nakon čega škole/organizacije treba da obaveste Društvo mladih istraživača Bor kako bi se  organizovalo preuzimanje od ovlašćenih otkupljivača. U svakoj školi jedan nastavnik/predstavnik treba da koordinira ove aktivnosti, prati prikupljanje otpada i uoči odeljenje i pojedinca koji su sakupili najviše otpada. Odeljenja i pojedinci koji budu najbolji u ovoj akciji biće nagrađeni 22. aprila na manifestaciji povodom obeležavanja Svetskog dana planete Zemlje.

Organizacije koje preuzimaju otpad:

PET ambalažu JKP “3. Oktobar”,

Limenke i konzerve RECAN fond Beograd

Stari papir  STILOS OFFICE Bor

Elektronski otpad i baterije Kompjuter centar Bor

Ove organizacije obezbediće da se za količine predatog otpada izdaju odgovarajuće potvrde.

Za detaljnije informacije o samom takmičenju pogledajte na sajtu www.oplanetise.mibor.rs ili se javite na e-mail mibor@ptt.rs .

Društvo mladih istraživača Bor, 3. oktobra 71, meil mibor@ptt.rs  .

Share

Ostavite odgovor