);

Projekat “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole”

Bor, 10. april

Autor: Nataša Stanisavljević

Tehnička škola u Boru je jedan od organizatora obuka iz oblasti profesionalne orijentacije. Nosilac projekta je  GIZ, organizacija za međunarodnu saradnju SR Nemačke sa sedištem u Bonu i Eschborn-u, u Nemačkoj.

Projekat  se realizuje u osnovnim školama i kancelarijama za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2013. godine, u skladu sa dinamikom koji su dogovoreni sa Ministarstvom prosvete i nauke kao partnerom u projektu i u saradnji sa  Ministarstvom omladine i sporta. Projekat predviđa i usavršavanje kapaciteta ostalih institucija kao što su: Regionalni centri za stručno  usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, Saveti za zapošljavanje na nacionalnom nivou, Centri za razvoj karijere, Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, lokalne samouprave, Privredne komore i dr.

Obuka koju prolaze tročlani PO timovi iz skola usmerena je na unapređivanje znanja, veština i kompetencija za: primenu modela PO kroz module (samospoznaja, informisanje o zanimanjima, karijeri i putevima obrazovanja), realne susrete sa svetom rada i donošenje odluke o školi i zanimanju; podršku u ostvarivanju realnih susreta sa partnerima u oblasti PO: srednje škole; Lokalne kancelarije za mlade, Nacionalna služba za zapošljavanje; privreda; rad sa roditeljima na pružanju podrške deci u  procesu profesionalnog informisanja i savetovanja  do donošenja odluke o izboru škole i zanimanja; individualno praćenje mladih u oblasti PO; umrežavanje osnovnih škola međusobno ali i sa partnerima kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, privreda i dr.

Program PO je usmeren na učenike 7. I 8. razreda. Kroz 30 interaktivnih radionica i susrete sa svetom rada učenici će naučiti da proces odlučivanja o izboru  škole i zanimanja sprovode u skladu sa sopstvenim interesovanjima, sposobnostima, potrebama i vizijom celoživotnog učenja ali i da razvijaju životne veštine koje su neophodne u susretu sa dinamičnim i promenljivim svetom rada. Od septembra 2011. do danas program sprovodi 211 osnovnih škola koje su prošle edukaciju. Od tog broja je izabrano 20 mentorski osnovih škola koje će ostalima pružiti dodatnu podršku u implementaciji i umrežavanju.

Share

One thought on “Projekat “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole””

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !