);

Isključenja korisnika daljinskog grejanja sa većim dugom

Bor, 9. avgust

Saopštenje J K P  ‘’T o p l a n a’’    B o r

Ovih dana JKP ’’Toplana’’ uručivaće opomene pred isključenje, većim dužnicima koji nisu izmirili svoje obaveze, nakon čega će pristupiti isključenju.

Zbog izuzetno velikih dugovanja prema JKP ’’Toplana’’ , prinuđeni smo da pristupimo nepopularnoj meri isključenja korisnika, sa većim dugom, koji nisu izmirili svoje račune.

Zbog toga pozivamo građane da  izmiruju redovno svoje račune i time doprinesu stabilnom poslovanju gradske toplane i na taj način omoguće JKP ’’Toplana’’ da  redovno servisira svoje obaveze prema dobavljačima.

Ovom prilikom zahvaljujemo se  svim korisnicima naših usluga koji na vreme izmiruju svoje obaveze prema JKP ’’Toplana’’ i očekujemo da ćemo i ubuduće imati dobru saradnju.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !