Zakon štiti penzije

Bor, 22. avgust

Koalicionim sporazumom precizirano je da nema zamrzavanja niti smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i to se mora poštovati, kaže Moma Čolaković, poslanik PUPS-a, piše Politika.

Nema smanjenja, niti zamrzavanja penzija. Zakon o penzijama koji predviđa da se primanja najstarijih usklađuju dva puta godišnje, u aprilu za iznos tromesečne inflacije, a u oktobru za šestomesečni rast cena na malo i polovinu prošlogodišnjeg rasta BDP, mora se poštovati. Tako je dogovoreno i koalicionim sporazumom i od toga se neće odstupiti, kaže Moma Čolaković, poslanik PUPS-a u Skupštini, komentarišući najave Milice Bisić, savetnice ministra finansija, da bi rast plata i penzija zbog sveukupne ekonomske situacije morao da se ograniči.

– Penzionerima je obećano tokom predizborne kampanje da, dok je PUPS na vlasti, njihova primanja neće biti dovođena u pitanje i da će penzije nastaviti da se isplaćuju svakog 10. i 25. u mesecu. Tako mora i da ostane, kategoričan je on.

Ukoliko bi došlo do još teže ekonomske situacije, a koalicioni partneri su znali kakvo je stanje u budžetu kada su pristali na zahteve PUPS-a, moralo bi se razgovarati o eventualnoj izmeni aktuelnog Zakona o penzijama, ali dok je on na snazi, mora se poštovati, naglašava Čolaković.

Neozbiljno bi bilo, ističe on, da vlada ima para za isplatu pomoći socijalno najugroženijima, odnosno onima koji primaju do 15.000 dinara, a takvih je 505.000 u Srbiji, a da nema za redovnu isplatu penzija ostalim penzionerima.

Gde to u zakonu, pita Čolaković, stoji da se pravi razlika među penzionera i da za jedne ima, a za druge nema para. Penzije su stečeno pravo najstarijih. Oni su svoje prinadležnosti zaradili i država bez obzira na situaciju mora da im isplati ono što im po zakonu pripada, kaže Čolaković.

Upitan, koji je to minimum na koji bi PUPS pristao ukoliko bi koalicioni partneri insistirali da se odstupi od formule za obračun penzija, jer para, tvrde u finansijama nema, Čolaković kaže, da bi se o tome odlučivalo unutar stranke, te da takvu odluku ne mogu donositi koalicioni partneri.

Na konstataciju da bi eventualno moglo da se ide na to da se penzije za one koji primaju najviše prinadležnosti ne povećavaju na isti način kao i za siromašne, koji primaju do 13.000 dinara, a takvih je oko 270.000 u Srbiji, Čolaković kaže da je Zakon o PIO isti za sve.

– Zakonom o PIO iz 2010. godine koeficijenat za one koji imaju najviše penzije snižen je s četiri na 3,8 što znači da su najviša primanja već smanjene, objašnjava Čolaković.

Računica s druge strane pokazuje da bi uštede u ovom slučaju bile minimalne, jer u Srbiji ima ukupno 60 penzionera koji primaju najvišu penziju po novom zakonu od oko 115.787 dinara i oko 1.716 penzionera koji dobijaju po 81.484 dinara po starom zakonu.

I dok Bisićeva upozorava da deficit budžeta ne može da se smanji bez ograničavanja rasta penzija i plata u javnom sektoru Dragan Marković Palma poslanik Jedinstvene Srbije u Skupštini i potpisnik koalicionog sporazuma, kaže za „Politiku”, da su oni apsolutno protiv bilo kakvog „izigravanja” zakona i smanjenja plata i penzija.

– Cilj i prioritet koalicionog sporazuma je da se penzije i plate ne dovode u pitanje, kaže Palma i dodaje da dokle god je Zakon o PIO na snazi mora da se poštuje.

Iako je budžetom za 2012. godine predviđena masa za isplatu penzija po formuli – uvećanje za rast potrošačkih cena i polovinu BDP od 2011. godine, stvarnost demantuje ova očekivanja, jer su prihodi u budžet precenjeni za 20 milijardi dinara, a rashodi potcenjeni za 65 milijardi dinara.

Predlozi, da se penzije do iznosa prosečne zarade od oko 42.335 dinara ne diraju, a da se sve prinadležnosti preko tog iznosa ne povećavaju za rast inflacije i polovine rasta BDP, takođe ne bi donele velike uštede. Jer, statistika fonda pokazuje da oko 1,5 miliona penzionera prima penziju do tog iznosa, dok tek oko 100.000 njih prima više od te sume.

I dok u Srbiji i dalje upozoravaju na to da javna potrošnja mora da se smanji, penzionerima koji primaju deo penzija iz Slovenije stiglo je obaveštenje da im se umanjuju i to tako što će se prinadležnosti umanjiti za ukupan iznos koji se obezbeđuje iz budžeta, ali ne više od iznosa koji je propisan zakonom i ne manje od 622 evra. Tako je maksimalno moguće smanjenje penzija od 100 do 350 evra.

Pomoć stiže u septembru

Isplata socijalne pomoći najugroženijim penzionerima koji primaju do 15.000 dinara mesečno počeće krajem septembra, kada će biti isplaćena prva od četiri rate u iznosu od 3.750 dinara.

Druga rata bi trebalo da stigne u decembru, dok bi preostale dve bile podeljene u 2013. godini, kaže Moma Čolaković. Za isplatu ove pomoći obezbeđena su sredstva u budžetu u iznosu od 3,8 milijardi dinara.

Share

Ostavite odgovor