);
Breaking News

Sindikati upozoravaju: Ucene, pretnje i nezakonitosti u Rudnicima bakra Bor

Bor, 10. septembar

JAVNO UPOZORENJE

Svedoci smo da se od izvršenog puča u Samostalnom sindikatu RBB-a od strane poslovodstva dešavaju mnoge nezakonite radnje počev od nezakonito datih rešenja rukovodstvu Samostalnog sindikata do raznih vidova ucene, pretnji i svih vrsta pritisaka na članove drugih sindikata. Vise se ne zna ko je direktor a ko je Samostalni sindikat, jer su jedni drugima uzeli ingerencije pa tako imamo slučaj da direktor RBB-a na izbornoj Skupštini bira rukovodstvo Samostalnog sindikata, a novo ,IZABRANI“ predsednik zapošljava radnike, deli rasporedna rešenja, i određuje visinu stimulacija zaposlenih. Na zborovima u prisustvu direktora RBB-a, neodmereno se meša u rad upravnika pogona i daje lascivna, nerealna obećanja svima koji slede njegov put?!

Da lije to normalno? Uz čije odobrenje on to radi ili po čijem nalogu?

Ako je cilj stvaranja takvih uslova da opstane Samostalni sindikat a da se ostali ugase, onda je to kršenje Zakona o radu R. Srbije i konvencije međunarodne organizacije rada (MOR) o slobodi sindikalnog organizovanja i delovanja.

Da li je normalno da se po drugi put prekinu pregovori za Kolektivni ugovor i to po volji poslodavca?

Formalnom direktoru RBB-a poslali smo zahtev 30.08.2012. da nam da tumačenje aktuelnih dešavanja u RBB-u i odgovori na konkretna pitanja: da li su voljni da potpišu Kolektivni ugovor, zašto plasiraju informaciju o prodaji RTB-a posle Nove godine; zašto su predložili smanjenje regresa za više od 50%, zašto se masovno menjaju rasporedna resenja (za dva do tri stepena više) funkcionerima Samostalnog sindikata protivno Zakonu i sistematizaciji. Da li su tačne glasine da poslovodstvo finansira Samostalni sindikat milionskim sumama i ko je opremio i u kom iznosu nove prostorije Samostalnog sindikata pored već postojećih.

Da li su to najavljivane mere štednje koje u ulozi poslodavca plasira Samostalni sindikat ili je u pitanju svojevrsna demagogija.

Ne da nismo dobili ispravne odgovore već je sa tom praksom nastavljeno u još gorem vidu.

Nad zaposlenim RBB-a, članovima Industrijskog sindikata i sindikata Nezavisnost svakodnevno se vrši mobing.

Zato vas javno upozoravamo,

Stop mobingu!

Pokrenuli ste ničim izazvani rat radi ostvarenja svojih sebičnih ciljeva a na štetu zaposlenih.

Vase namere su jasne. Potrebno je da imate podršku i sledećih institucija kojima smo se obratili i od kojih očekujemo odgovore na pitanja koja direktor nije imao:

Obratili smo se dopisima za zaštitu zakonitosti :

• Inspekciji rada (rešenja …)

• Agenciji za mirno rešavanje sporova (mobing)

• Filijala fonda PIO (zloupotreba nadoknade za invalidnost)

• Republički miritelj (kolektivni ugovor)

• Državni revizor (tokovi novca)

• Zaštitniku građana – Ombudsmanu

Odbor poverenika Industrijskog sindikata RBB-a Bor sa svojih svih 10 članova

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !