);

Sindikati: Šta se dešava u RTB-u Bor?

Bor, 11. septembar

Forsiranje i direktno  uplitanje poslovodstva RTB-a u sindikalne aktivnosti, sindikalno kadriranje, pritisak na članstvo suprotno je Ustavu Republike Srbije i  Zakonu o radu i vrh je ledenog brega budućih dešavanja u RTB-u.

Želja svakog poslodavca je da kontroliše sindikat, a najbolje rešenje je da ima svoj sindikat i da njime direktno upravlja  preko svog predsednika i sprovodi akcije u svom interesu, a kad  poslovodstvu  zatreba bilo koji vid aktivne zaštite i da ga po potrebi  zaštiti orgnizujući proteste  od svakoga  koji predstavlja  pretnju po poslovodstvo. Ovime se mogu  delimično objasniti  najnovija dešavanja  na relaciji poslovodstvo- sindikat u RTB-u Bor.

Demagogija je osnova održavanja  sadašnjih pozicija  pojedinih direktora, ali i predstavnika  nekih sindikata koji su  direktno ,, konektovani na poslovodstvo sa maksimalnim protokom,,.

Sindikat Nezavisnost  deluje u skladu sa načelima Zakona o radu, a to je  sloboda  sindikalnog organizovanja i delovanja i da je nezavistan  od državnih organa i poslodavca . Ovo nekima  smeta i vode kampanju protiv svih sindikata koji se rukovode ovim načelima.

Nećemo dozvoliti da se protiv našeg sindikata  vodi negativna kampanja niti diskriminacija bilo koje vrste  samo  zato što  zahtevamo  usklađivanje zarade sa rastom trošlova života , isplatu zaostale naknade za topli obrok ,zaradu iz dobiti zbog realno ostvarene dobiti maksimalnim angažovanjem zaposlenih ,bolje uslove rada, rekreaciju i rehabilitaciju potpisivanje kolektivnog ugovora …ili zato što ne hvalimo ,,Carevo novo odelo“. Demagogija je da  radnike treba da nahrane i izleče sindikati,  a ne zahtevati da im se isplati zakinuta naknada za topli obrok..Usklađivanje zarada sa rastom troškova života, rehabilitacija , rekreacija , bolji uslovi rada , kvalitetna  zaštitna sredstva za rad i ostali vidovi  naknade  su osnovne realne potrebe radnika za čije sprovođenje treba da se izbore sindikati.

Demagogija je reći da se smanjivanjem regresa ukidanjem naknade za  poverenike  bori za radnički standard. Povećanjem  produktivnosti i na osnovu profita  treba povećavati zarade i isplatiti zaradu iz dobiti. Celokupnom poslovodstvu i sindikatima  treba  isplaćivati prosečnu zaradu RTB-a i tako će se i poslovodstvo i sindikati zalagati da  zarade  radnika budu veće da bi prosek bio veći. Radi uštede treba ukinuti plaćene funkcije direktorima i poslovodstvu jer su tu uštede najveće. Posebna demagogija je štednja u RTB-u . Štednja   se u većoj meri sprovodi samo na radnicima.

Zahtevamo od poslovodstva    korektan odnos  prema svim sindikatima i na isti način ćemo uzvratiti.

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !