);
Breaking News

Dramatično: Najmanje 60 prekomernih zagađenja vazduha u Boru i okolini

Bor, 24. septembar

Saopštenje  Ekološkog saveza Ekoagenda 7-35

Povodom učestalih zagađenja iz topioničkih agregata, ali i prašine   sa kopova u Krivelju i jalovišta koja ugrožava živi svet, Ekološki savez Ekoagenda 7/1935 , u više navrata reagovao je kod  nadležnih u RTB-u , Opštini Bor  i Ministarstvu  životne sredine apelujući da se dosledno poštuje Akcioni plan za smanjenje zagađenja do završetka rekonstrukcije topionice i izgradnje nove  fabrike  sumporne kiseline. Samo u ovoj godini bilo je preko šezdeset velikih  prekomernih aerozagađenja u Brezoniku i Krivelju, ali isto toliko i u samom gradu , od kojih se  neka zbog dužine trajanja  i velike koncentracije  sumpordioksida  sa pratećim štetnim i kancerogenim primeasama mogu svrstati u akcidentne  slučajeve zagađenja. Stradale su pčele i poljoprivredne kulture u Brezoniku  i Krivelju  i Bučju.

Opštinska komisija je po pitanju zagađenja poljoprivrednih kultura izvršila procenu u više navrata, a očekuje se da procenu izvrši komisija u nastradalim pčelinjacima. Pčele su najosetljivija bića na otrove i prvi indikator i upozorenje za čoveka da se u vazduhu u ovom slučaju uvazduhu zagađenom  topiničkim  dimom nalazi nešto veoma štetno.

Osnovno pitanje , na koje će Ekološki savez  Ekoagenda 7/1935 zatražiti odgovor od nadležnih institucija, jeste uticaj i štetna dejstva arsena, kadmijuma ,olova ,cinka,bakra , nikla i ostalih  pratećih teških metala i njihovih jedinjenja na živi svet, ( naročito na čoveka)  koji se  ispuštaju u životnu okolinu u velikim količinama zbog izuzetno povećanog obima rudarenja i topljenja rude sa zastarelom i dotrajalom opremom .

Zahtevačemo i  edukaciju o preventivnim merama zaštite  usled dejstva topioničkog dima i otklanjanje  štetnih posledica po zdravlje . Pokrenućemo pitanje  uvođenja zvučnog oglašavanja za prekomerna zagađena kako  bismo sačuvali zdravlje sugrađana do završetka radova na modernizaciji topionice. Pokrenućemo i pitanje odgovornosti za prouste  u radu svih koji su doveli do ovolikog broja  prekomernih  zagađenja i  pored svih  uređaja, mernih stanica, programa za praćenje i predviđanje zagađenja, reagovanja i apela građana i inspekcija, ali i nepreduzimanja  blagovremenih aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za smanjene zagađenja.

Bor,22.09.2012.                                          Ekološki savez Ekoagenda 7/1935,

Odbor Ekagende MZ Brezonik

 

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama