Uskladiti zarade po dogovoru sa ministrom Dinkićem

Bor, 4. oktobar

Zahtev sindikata Nezavisnost TIR –a generalnom direktoru RTB-a Bor, Blagoju Spaskovskom   

 

Relativno dobar prosek zarade u RTB-u  rezultat je dugogodišnjih aktivnosti sindikata RTB-a. Samo sindikat Nezavisnost je, počevši od  bivših direktora RTB-a Borivoja Stojadinovića i Miodraga Conića i sadašnjeg direktora  Blagoja Spaskovskog , poslao preko stotinu zahteva za povećanjem  zarada, naknada za topli obrok, naknada za prevoz, isplatu jubilarnih nagrada i regresa koji nisu više od  desetak godina bili isplaćivani. Zahtevi su bili primereni realnoj situaciji , kao i ceni bakra na svetskom tržištu, proizvodnom kapacitetu i politici Vlade  investiranja  u RTB. Posle decenije zastoja  započeli smo sa isplatom regresa kada je cena bakra bila oko 1.400 $ po ton, u vreme kada je generalni RTB-a bio Borivoje Stojadinović . Zaostale jubilarne nagrade  i tri zaostale zarade realizovali smo  u vreme kada je generalni direktor  RTB-a bio  Miodrag  Conić i to  u jeku privatizacije RTB-a pri relativno dobroj ceni  od 6000$ po toni bakra.

Dostizanje zarada do sadašnjeg proseka rezultat su aktivnosti i pregovora  sa sadašnjim direktorom  Blagojem Spaskovskim  pri ceni bakra od 7500 $ , a to svi  ministri  i dobronamerni  ljudi ocenjuju kao pozitivan učinak sindikata i poslovodstva

Dugodišnje iskustvo u sindikalnom radu pokazalo je  da nijedan sindikalni  predstavnik koji se  zalaže za prava radnika, a naročito za povećanje zarada, nije omiljen  i zbog toga je dežurni  krivac kod poslodavca. Ali, kako se u istoriji sindikalnog delovanja nije desilo  da poslodavac  želi da poveća zaradu  radnicima a da su sindikati protiv toga, ostaje da i dalje svako deluje u skladu sa svojom ulogom, što na kraju daje  sasvim pozitivne rezultate kao što je i ocenio ministar rudarstva  Milan Bačević prilikom  nedavne posete Boru.

Poskupljenja životnih namirnica, energenata, povećanje PDV-,  sve pred jesenju pripremu  za zimu, uslovili su pad standarda radnika u RTB-u kojima zarada nije povećana više od godinu dana..Najbitnije je da su radnici izuzetnim zalaganjem  ostvarili izuzetne proizvodne rezultatate   i uštede u normativima koji su se odrazili na  pozitivan finansijski rezultat  RTB-a u celini  od 17. 000 000 dolara za prvih šest meseci. Ako pri tome dodamo  i izuzetnu dobru cenu bakra od 8.300$ po toni  i konstantnu dobru cenu plemenitih metala videćemo da je sasvim opravdan zahtev sindikata Nezavisnost da se održi sastanak sa poslovodstvom posle duže pauze i realizuju sledeći zahtevi :

1.Isplata zaostatka naknade za topli obrok za 2011.god.

2..Usklađvanje  zarada sa rastom troškova života koja je ranije dogovorena sa ministrom Dinkićem, a koja je primenjivana do 2011,god. važi za RTB.

Zlonamerni će kritikovati ove zahteve sindikata Nezavisnost kao i što su  to činili i kada je plata u RTB-u bila ispod  republičkog proseka kako bi sada  ova zarada bila ponos svakog dobronamernog u poslovodstvu RTB-a.

03.10.2012.god

Predsednik Sindikata Nezavisnost,

Dragan Jankucić,dipl.ing.teh.

Share

Ostavite odgovor