Nepotrebna prodaja sirovina u kojima ima zlata

Bor, 5. oktobar

Sindikat mora da zahteva smenu nesposobnih i onih koji rade protiv interesa RTB-a  

Ministarstvu finansija i privrede, Mlađanu Dinkiću

Direktoru RTB-a, Blagoju Spaskovskom

Zameniku generalnog direktora za ekonomska pitanja,Mirjani Antić

Direktoru TIR-a, Bobanu Todoroviću

U pravu su radnici Tira  koji mesecima trvrde da se zarade u drugim preduzećima  u sastavu RTB-a povećavaju dok  zarade u TIR-u  mesecima miruju.

Prosečna plata u TIR-u je za 3000 dinara manja od prosečne zarade u RBB-u i to zadnjih osam meseci.

Svaki radnik TIR-a je uskraćen za ovih osam meseci za 24000 dinara !

TIR je na zadnjem mestu po zaradi u RTB-u .

Znajući pod kakvim u ekološkom smislu  uslovima  radnici TIR-a  rade i proizvode  i prerađuju bakar i ostale plemenite metale krajne je  ponižavajući je ovakav odnos prema njima.

Neopravadan je ovakav stav poslovodstva prema  TIR-u i radnicima TIR-a.

Investicije u rudarsrtvu su pre svega zbog rekonstrukcije nove topionice i projektovanih kapaciteta te topionice koja  je neophodna pre svega zbog velikih ekoloških problema u Boru i štetnih posledica po zdravlje građana opštine Bor.Velike investicije koje je Vlada opredelila  za modernizaciju topionice su uslov ulaganja u rudarstvo ,a to ne znači da se TIR mora zanemariti u svakom pogledu ,i po pitanju zarada i zapošljavanja. Šta znači prodaja koncentrata bakra u kome ima i plemenitih metala a koji je osnova za topionicu i prerađivačke kapacitete u TIR-u, imajući u vidu stalni porast  cene bakra na berzi, tim pre što koncentrat nije kvarljiva roba? Da li je ovo dobar potez za TIR i prerađivačke pogone TIR-a koji su u fazi gašenja ?

U pravu su radnici koji zahtevaju da sindikat mora aktivnije  da se ukluči i kritikuje sve negativne  poteze poslodavca i lažna obećanja poslovodstva i da predlaže Vladi smenu nesposobnih u poslovodstvu ili onih koji rade protiv interesa kompanije i radnika..

Zahtevamo u ime radnika TIR-a da se radnicima TIR.a izjednači zarada i isplati zaostatak od 24000 din koji je poslovodstvo napravilo za osam meseci  forsiranjem drugih preduzeća koristeći pre svega investicije za modernizaciju topionice  i izgradnju nove sumporne kao motornu  investicionu snagu cele kompanije za podizanje standarda svima osim TIR-u.

Radnici najavljuju protest  ukoliko se ovo ne ispravi,  a mi ćemo ih sprovesti.

Bor, 05.10.2012.god.                                                         Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a       

Share

Ostavite odgovor