Podrška premijera Dačića švedskom projektu

Bor, Beograd, 18. oktobar

Ambasada Švedske za Medija centar Bor

16. oktobra 2012, švedski ambasador u Srbiji, NJ.E. Christer Asp sastao se sa Premijerom, gospodinom Ivicom Dačićem zbog zajedničkog projekta “Uvodjenje modernog koncepta upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”, odnosno postizanja sporazuma o iznalaženju modela za njegovu uspešnu realizaciju.

Projekat koji finansira Švedska agencija za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida),  započet je  u novembru 2011. godine i njegov završetak se očekuje u maju 2014. Budžet projekta je oko 1 590 000 EUR, a sprovode ga zajednički Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Reforma ljudskih resursa je označena kao najvažnija i najsveobuhvatnija od svih reformskih procesa koji se trenutno dešavaju u Ministarstvu.

Ističući i svoju ličnu podršku i posvećenost uspešnom sprovodjenju reforme, Premijer je istakao sledeće: ”Ministarstvo unutrašnjih poslova je najveći poslodavac u Srbiji, sa preko 45,000 zaposlenih. Sama veličina ovog ministarstva čini ovu reformu suštinskom, ali takodje i dobrim primerom za druge institucije Vlade”.

Premijer je takođe naglasio neophodnost reforme upravljanja ljudskim resursima u trenutnoj fazi reforme Ministarstva, posebno u kontekstu njenog značaja za evropske integracije.

Ambasador Švedske pozdravio je posvećenost i liderstvo koje su Ministarstvo i Premijer lično pokazali u ovom procesu.

Sastanku su prisustvovali najviši zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije Policije, generalni sekretar Vlade i predstavnici Delegacije Evropske Unije u Srbiji

Evropska Unija će finansirati drugu fazu reforme ljudskih resursa u MUP-u, koja će početi sledeće godine i tokom koje će promene stvorene uz pomoć švedskog projekta biti sprovedene u celom Ministarstvu kroz uvodjenje relevantnih medjunarodnih standarda.

Premijer Ivica Dačić pozdravni govor
Ambasador Švedske Krister Asp govor dobrodošlice
Share

Ostavite odgovor