);

Sindikalci se grabe za plaćene funkcije

Bor, 20. oktobar

U Samostalnom sindikatu smatraju da u kolektivni ugovor treba „ugurati“ i plaćenu funkciju predsednika sindikata u FOŽ u Žagubici sa samo petoro zaposlenih, ali je još veća nesreća da svaka podružnica ima plaćenog sindikalnog lidera, što nikad nije bilo

Direktoru RTB-a, Blagoju  Spaskovskom

Direktoru TIR-a, Bobanu Todoroviću

Pravnoj  službi  TIR-a, Draganu  Ristiću

Odugovlačenje  potpisivanja kolektivnog  ugovora  TIR-a, koji je bio i ostao jedan od  najboljih  kolektivnih ugovora, samo zato što pregovarački tim Samostalnog sindikata TIR-a  traži način da   uveća broj plaćenih  funkcija  u svom sindikatu,  potpuno je sebičan postupak koji šteti svim radnicima TIR-a. Direktor TIR-a je bio prisutan kada je pregovarački tim  sindikata Nezavisnost ponudio da se odrekne 30% plačenih sindikalnih funkcija u korist samostalnog sindikata  TIR-a samo da bi smo što pre  potpisali izuzetno za radnike dobar kolektivni ugovorr, ali  im taj broj  plaćenih predsednika podružnica nije bio dovoljan. Samostalni sindikt TIR-a je  tražio  dve plaćene funkcije predsednika podružnice u  nekim pogonima TIR-a , a u FOŽ-u  u Žagubici , pogonu sa pet radnika, ima  plaćenu funkciju  predsednika podružnice. U pravu su radnici koji kažu da se neki sindikalni predstavnici zalažu samo za svoje privilegije. Zato je odbor sindikata Nezavisnost  održao vanrednu sednicu i doneo odluku da se u kolektivnom ugovoru   TIR-a,  član  187,  izmeni  i da se predsednici ,potpredsednici  i sekretari reprezentativnih sindikata  odreknu prava naknade, a predsednici sindikalnih podružnica  da se odreknu  uvećanja s tim da se taj mesečni   iznos  na kraju godine podeli svim radnicima  linearno  za Božić i Uskrs. To znači da će novčanu  korist od ovoga imati svi radnici TIR-a i da će sindikalni predstavnici  biti pravi predstavnici radnika  koji zastupaju radnike iz ubeđenja, a ne iz ličnog interesa.

Dosta je bilo ustupaka sa naše strane u korist pojedinaca

Nećemo potpisati kolektivni ugovor u kome su jedini uslov potpisivanja i najbitnija stvar povećanje  broja plaćenih sindikalnih  funkcija . Ovo jedini način da konačno svi akteri kolektivnog pregovaranja pokažu  pravi interes.

Odbor sindikata Nezavisnost TIR-a,

predsednik, Dragan Jankucić, dipl. ing.teh.    

Share

One thought on “Sindikalci se grabe za plaćene funkcije”

  1. Koji je uopšte razlog da sindikalci dobijaju bilo kakvu nadoknadu? Ili članovi raznih UO i saveta?
    To bi sve trebalo ukinuti (nadoknade, a i većinu saveta), pa neka se posle grabe za funkcije.
    Većina sindikalaca su i članovi tih odbora i saveta, pa primaju praktično 60 000din preko plate koju bi imali na svom radnom mestu.

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !