);
Breaking News

Protiv smo iznuđenih donacija

Bor, 31. oktobar

Ministarstvu finansija i privrede, Mla]anu Dinki’u

Agenciji za privatizaciju

Ptredsedniku opštine Bor, Nebojša Videnović

Predsedniku Skupštine opštine Bor, Dragan Žikić

Upravnom odboru i Skupštini RTB-a

Upravnom odboru TIR-a- Aleksndar  Senić i Skupštini  TIR-a –Tomislav Gredić

Direktoru JKP  Toplane Bor ,Živorad Petrović

Direktoru RTB-a ,Blagoje  Spaskovski

Direktou TIR-a , Bobann Todorović

Zamenik direktora TIR-a za ekonomske, komercijalne i pravne poslove, Simo Zagorac

Pravnoj  službi  TIR-a, Dragan  Ristić                                                                                                     

Na  11.redovnoj sednici  Skupštine TIR-a, jedan od zaključaka povodom odluke o donaciji  JKP Toplana Bor u iznosu od  12 500 000 dinara za pokriće troškova revitalizacije kotla za grejanje je i  da se uputi dopis   Opštini Bor, ali i svim relevantnim činiocima koji mogu doprineti  da se razreši  konstantno nepovoljno finansijsko stanje u JKP Toplana Bor  u čije se rešavanje redovno uključuje  TIR- RTB Bor. Predstavnik  radnika TIR-a  i predstavnik  sindikata Nezavisnost  koji je   kao član Skupštine TIR-a  izabran za potpredsednika Skupštine TIR-a dobio je konkretno zaduženje da  se dopisom obrati i dobronamernom analizom stanja, sugestijama i kritikom   zaštiti  interese radnika TIR-a čiji je predstavnik.

Polazeći od informacije koju je objavila Poreska uprava u vidu spiska   liste 500 najvećih  dužnika pravnih lica  po kojoj se :

Na 19. mestu  nalazi RTB Bor Grupa Rudnici bakra Bor D.O.O. u restruktuiranju

Na 20. mestu nalazi RTB BOR Grupa Topinica i Rafinacija  bakra D.O.O. Boru resttruktuiranju

Na 49. mestu  nalazi RTB Bor Grupa Rudnik bakra Majdanpek D.O.O. Bor u restruktuiranju

Na 300 .mestu se nalazi  RTB Bor Grupa Rudarsko Topioničarski  Basen Bor D.O.O. u restruktuiranju

Sledeća važna informacija  je izmena Zakona o privatizaciji  koja će ograničiti proces restruktuiranja do 30. juna 2014. kroz nastavak privatizacije, održivo poslovanje ili stečaj. Za  TIR i RTB    najpovoljnija varijanta  je održivo poslovanje jer to isključuje privatizaciju ili stečaj.

Ovo je osnova dopisa i jedini razlog našeg reagovanja.

Ukoliko želimo  da imamo održivo poslovanje  potrebno je da zaštitimo sebe tj. TIR od svih vidova  nepotrebnih i nametnutih  troškova koje nam različite strukture računajući i RTB  Bor Grupu (Rudarsko Topioničarski  Basen Bor) koja odlukama svojih organa nameće TIR-u obaveze  prema drugim pravnim licima u vidu donacija i nadoknade za izvođenje radova i aktivnosti  koje nisu za potrebe  poslovanja TIR-a.

Ovakve aktivnosti   guraju TIR na vrh spiska dužnika i otežavaju  održivo poslovanje  TIR-a.

Za nas je neprihvatljivo da  TIR kao dužnik daje donacije firmama koje su nam već po drugim osnovama dužne i to milionske sume. U ovom slučaju radi se o JKP Toplana Bor, kojoj je odobrena donacija  od 12 500 000.00 din. za revilatizaciju kotla . Pored ovoga JKP Toplana Bor  je uputila TIR-u zahtev za otpis uglja u vrednosti od 35 miliona dinara. Grejanje grada je osetljivo pitanje i lako se manipuliše , problem se prebacuje opštinskim strukturama i strankama koje imenuju direktore.Veoma je teško u ovoj situaciji realno i ekonomski  po tržišnim principima  reagovati i pri tome rizikujući  smenu zbog  nesprovođenja usmenih direktiva ili  određenih odluka. Zato postoje sindikati da ukažu na negativnosti koje su štetne po radnike TIR-a a preduzeće mogu gurnuti u stečaj.

Kada se 12 500 000 dinara podeli sa 1.700 radnika TIR-a  dobija se iznos od 7.500 dinara koliko se uskraćuje svakom radniku TIR-a da bi se pomoglo poslovanju JKP Toplana. Naš zahtev  Toplani  je da svim radnicima TIR-a umanji iznose za grejanje za 7.500 dinara po radniku koji koristi usluge grejanja. Na ovaj način Toplana dobija unapred neophodna sredstva za usluge grejanja po tržišnoj vrednosti, a ne iznuđene donacije, tj. poklon za komotno poslovno  ponašanje iz godine u godinu, a TIR, istovremeno, poboljšava socijalno-ekonomski položaj svojih  radnika.

Protiv smo otpisivanja novčanih sredstava Toplani  za pozajmljene količine TIR-ovog uglja u proteklom periodu. Pozivanje na generalnog direktora RTB.-a  Blagoja Spaskovskog po  pitanju otpisivanja uglja je nepotrebno, jer svako preduzeće ima svog direktora koji za svoje  poslovne postupke odgovara pred Zakonom i radnicima. TIR se trenutno nalazi na 20. mestu liste od 500 najvećih dužnika.Ukoliko je politika da TIR amortizuje negotivna poslovanja pojedinih  javnih preduzeća  i bude u vrhu dužnika onda ista politika  mora biti i prema TIR-u  koja će garantovati da će državne institucije amortizovati i dugovanja TIR-a ili da TIR neće imati negativnih posledica pri izlasku iz restruktuiranja zbog takvih radnji.

Predsednik  sindikata Nezavisnost TIR-a i zamenik predsednika Skupštine  TIR-a,  

Dragan Jankucić, dipl. ing. teh.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama