);

Borci ostaju izvan stranačkih interesa

Bor, Beograd, 27. novembar

Izbori u SUBNOR biće završeni do sredine iduće godine

Autor: B.F.

Beograd – SUBNOR Srbije, bez obzira na formu vlasti, ostaje nestranačka organizacija. Svaka promena značila bi krah. Jer, SUBNOR ne sme da bude poprište stranačkih borbi. I u našoj organizaciji ima članova koji su u nekoj od stranaka, oni će morati stranačke interese da ostave po strani. Jedino niko ne može da bude na čelnim pozicijama svojih stranaka. Sa svima ćemo sarađivati, onoliko koliko je u obostranom interesu, najviše gledajući svoju poziciju. Iza nas su potomci boraca i ratnika i porodice palih boraca. Imamo više od 100.000 disciplinovanih,  odgovornih i proverenih članova. To je snaga za svaki respekt, rekao je na jučerašnjoj sednici Predsedništva prof. dr Miodrag Zečević, predsednik SUBNOR-a Srbije naglašavajući da u izborima mora doći do podmlađivanja, ali uz podršku  starijih, posebno ljudi izašlih iz NOB-a.

Dragan Vučićević informisao je o učešću boračke delegacije na međunarodnom Kongresu svetske federacije veterana u Jordanu, dok je Dušan Čukić govorio o nastupu predstavnika SUBNOR-a Srbije na izbornoj Skupštini boraca Crne Gore, gde je predsednik SUBNOR-a Srbije, prof. dr Miodrag Zečević, jedini do sada iz neke druge zemlje, dobio najviše priznanje Spomen medalju SUBNOR-a i antifašista Crne Gore.

Predsedništvo je, zajedno sa predsednicima okružnih i gradskih odbora, usvojilo i zaključak da se nastavi akcija vraćanja imovine boraca. Navedeni su primeri otuđenih legata i stanova u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, S. Mitrovici, Beogradu, Boru… Dokumentacija postoji i ona se mora pronaći, suština je dogovora. Jer, boračke organizacije neće više nikoga moliti za preživaljavanje, nego će svoj program sprovoditi zahvaljujući svojim sredstvima.

Оставите одговор