„Nastavlja se diskriminacija i tortura u RBB Bor“

Bor, 4. decembar

OBAVEŠTENJE sindikata „Nezavisnost“ RBB Bor

Obaveštavamo članove Sindikata RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ da se diskriminacija i tortura u Rudniku bakra Bor nastavlja, da i pored zahteva Sindikata RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ prema direktoru Nebojši Radoševiću u pogledu štetnog Kolektivnog ugovora po zaposlene (potpisanog od strane direktora RBB Bor D.O.O. Nebojše Radoševića i predsednika Samostalnog Sindikata RBB Bor D.O.O. Ljubiše Miljkovića) nema socijalnog dijaloga.

Sindikat RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ je pokrenuo sledeće:

  • poslat je Zahtev direktoru RBB Bor D.O.O. da otkaže Kolektivni ugovor

–         nema odgovora

  • upućen Zahtev Inspekciji rada za Okrug Bor – Negotin, načelniku Jasminka Vezurić za vršenje inspekcijskog nadzora u RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. zbog:
  1. Direktor RBB Bor D.O.O. Nebojša Radošević nije zaključio ugovore o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa zaposlenima u RBB-u Bor D.O.O.,
  2. Poslovodstvo RBB Bor D.O.O. nema usvojen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – poslova u skladu sa čl. 24. Zakona o radu kojim su utvrđeni složenost, odgovornost, uslovi rada, visina i stepen stručne spreme i na taj način nema utvrđene koeficijente po grupama poslova i na taj način krši čl. 104. Zakona o radu i čl. 39. posebnog Kolektivnog ugovora za Metalsku Industriju, jer za rad na istim ili sličnim poslovima ima nekoliko sistema obračuna sa različitim osnovnim zaradama,
  3. Poslodavac je pojedine invalide rada koji su se pismeno odrekli invalidnosti, što je u suprotnosti sa Zakonom, a i dalje primaju nadoknade sa fonda PIO i direktno čine štetu budžetu Republike Srbije, rasporedio na radna mesta sa povećanim rizikom i uvećanim stažom osiguranja.

Nažalost, Inspektor rada za Opštinu Bor po prijavi Sindikata RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ nije izvršio inspekcijski nadzor, već je poslao obaveštenje Sindikatu RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ da je izvršen inspekcijski nadzor u maju 2011. godine, da su doneta rešenja za uočene nepravilnosti tom prilikom. Međutim, kako su svi rokovi istekli inspektor za Opštinu Bor nije ništa preduzeo. Pitamo se zašto?

–         Nezadovoljni odgovorom borskog inspektorata za rad, uputili smo urgentno pismo direktoru Inspektorata za rad Republike Srbije u kome ga obaveštavamo o svim radnjama nadajući se da bar u nekim delovima ovih institucija postoji neko ko poštuje Zakon i sprovodi ga onako kako treba.

Glavni poverenik,

Časlav Gavrić

Share

Ostavite odgovor