Sindikat „Nezavisnost“ RBB tužio poslodavca RTB Bor

Bor, 4. decembar

Informacija za javnost sindikata „Nezavisnost“ RBB

Sindikat RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ je 30.11.2012. godine uputio tužbu protiv poslodavca RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. za stavljanje van snage Kolektivnog ugovora br. 126/2414 od 28.09.2012. godine zaključen između tuženog RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. (potpisnik Nebojša Radošević) i Samostalnog Sindikata RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. (potpisnik Ljubiša Miljković), zbog sledećeg:

–         potisani Kolektivni ugovor nije usaglašen sa odredbama Posebnog Kolektivnog ugovora za Metalsku Industriju, jer su istim Kolektivnim ugovorom ugrožena osnovna prava zaposlenih (zarada i druga primanja, otpremnine na osnovu tehnološkog viška), uslovi za zasnivanje radnog odnosa, kao i jednaka prava na uslove rada sindikata, jer potpisani Kolektivni ugovor nije proizašao iz usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora svih strana u pregovorima (pregovaračkog tima), od 01.08.2012. godine.

Sindikat RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost je isljučio dosadašnjeg poverenika za Službe RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“ Sašu Milutinovića zbog kršenja Statuta Sindikata „Nezavisnost“ učlanjenjem u Samostalni Sindikat RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. zarad ličnih interesa (predsednik Samostalnog Sindikata direktno posredovao u zapošljavanju njegove supruge).

Takođe, molimo sve članove Sindikata RBB Bor D.O.O. „Nezavisnost“, a nad kojima se vrši pritisak (mobing) od strane predstavnika Samostalnog Sindikata RTB Bor – Grupa, RBB Bor D.O.O. za učlanjenje u njihov Sindikat, da nam se obrate zbog pokretanje postupka za zlostavljanje na radu. Pritisci se obično odnose na novo zaposlene koji imaju ugovore na određeno vreme, pod pretnjom da im ugovori nakon isteka neće biti produženi.

ODBOR POVERENIKA

SINDIKAT RBB BOR D.O.O.

„NEZAVISNOST“

Glavni poverenik, Gavrić Časlav

Share

Ostavite odgovor