Бор: Основан Синдикат рудара Србије !!!

sindikat metalaca

 

 

 

Број: 126
                                                                                     Београд, 27.12.2012.

 

 СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

РУДНИК БАКРА БОР

-н/р председнику Љубиши Миљковић-

Поштовани колега,

Непосредним увидом у јавна документа која се воде у Министарству радa, запошљавања и социјалне политике утврдили смо да си дана 23. новембра 2012. године поднео захтев за упис Синдиката рудара Србије у Регистар.

Увидом у документа види се да сте одржали прву скупштину овог синдиката, да сте усвојили Статут и да сте изабрали органe и носиоце функција овог синдиката.

Пошто је ово добровољни чин свих који су у оснивању овог синдиката учествовали,  а да би све било урађено како треба недостаје, и то:

–      писана изјава о иступању из чланства у Самосталном синдикату металаца Србије свих који су у овом послу учествовали;

–      писмена оставка на све функције у Синдикалној организацији Самосталног синдиката металаца Србије Рудика бакра Бор, и

–      предлог комисије за примопредају дужности, документације, печата и свих других ствари и докумената која су у власништву Самосталног синдиката.

Поштовани колега, горе наведена документа потребно је да нам доставиш одмах по добијању овог дописа, да би смо даље предузели мере у складу са Статутом Самосталног синдиката металаца Србије  и позитивним законским прописима.

У колико одмах, а најкасније до краја овог месеца, не добијемо тражено из овог дописа или званичан докуменат којим одустајете од намере да оснујете синдикат рудара Србије, а у складу са чланом 86. Статута Самосталног синдиката металаца Србије  и другим позитивним прописима, предузећу следеће:

–   одузећу Љубиши Миљковић овлашћење да заступа и представља Синдикалну    организацију Самосталног синдиката металаца Србије Рудник бакра Бор,

–    поднећу кривичне пријаве против свих злоупотреба службеног положаја,  и

–    захтеваћу искључење из Самосталног синдиката металаца Србије свих актера у оснивању неког новог синдиката са забраном поновног учлањења у Самостални синдикат металаца Србије.

Металски поздрав.

 

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ

МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

Председник,

Potpis Vujovic

Зоран Вујовић

Достављено:

–      наслову

–      одбору Синдикалне организације

ССМС Рудника бакра Бор

–      Скупштини СО ССМС РББ

–      Генералном директору РТБ Група

–      Директору РББ

–      Министарству рада, запошљавања и

социјалне политике

–      Члановима Председништва ССМС

–      Председнику Регионалне организације

ССМС за Источну Србију

–      Председнику ВССС Бор

–      Огласним таблама РББ

Share

Ostavite odgovor